Navigatsioonitee

Korruptsioonivastase võitluse tõhustamine - 06/06/2011

Kohtunik haamriga © Corbis

Uus meetmete pakett võimaldaks ELi liikmesriikidel tõhusamalt korruptsiooni vastu võidelda

Neli viiendikku ELi kodanikest English märgib, et korruptsioon on nende riigis oluliseks probleemiks, rõhutades vajadust kindlama poliitilise pühendumuse järele võitluses kõnealuse nähtuse ning selle põhjustatava majandusliku, sotsiaalse ning poliitilise kahjuga.

Altkäemaksud, saadud tulu osaline tagastamine ning ebaseaduslikud maksed üksikisikutelt, ettevõtetelt ning kuritegelikelt rühmitustelt kahjustavad demokraatlikku protsessi, ohustavad majanduse õiglast toimimist ning on karistuseks ausatele.

Korruptsiooni põhjustatavat kahju hinnatakse aastas 120 miljardile eurole, mis moodustab ligikaudu 1% ELi sisemajanduse koguproduktist.

Kõigil ELi liikmesriikidel on korruptsioonivastased seadused, kuid neid ei järgita alati nõuetekohaselt. Jõupingutuste tõhustamiseks on Euroopa liikmesriikide valitsused andnud komisjonile poliitilise mandaadi danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska ühise korruptsioonivastase lähenemisviisi väljatöötamiseks.

Esimese sammuna avaldatakse iga kahe aasta järel alates 2013. aastast hindamised, et jälgida riikide edusamme korruptsiooni ennetamises ja selle vähendamises. Hindamised täiendavad rahvusvaheliste asutuste poolt juba avaldatud asjaomaseid hindamisi.

Muud ettepanekud hõlmavad:

  • ELi eeskirjade läbivaatamist kuritegelikul teel saadud varade konfiskeerimise hõlbustamiseks ning selleks, et võimaldada liikmesriikide kohtutel jõustada konfiskeerimisotsuseid kõikjal Euroopa Liidus;
  • muudatusi riigihankeid käsitlevates eeskirjades, raamatupidamisstandardites ning ELi ettevõtete kohustuslikus auditeerimises;
  • finantskuritegude kriminaaluurimise parandamist ning valitsuste abistamist täpsema kriminaalstatistika kogumisel;
  • õigusalase ja politseikoostöö tõhustamist ning õiguskaitsetöötajate koolitamist;
  • tõhusama strateegia väljatöötamist, et võidelda ELi vahendite väärkasutamise vastu;
  • korruptsioonivastaste nõuete tugevdamist riikide suhtes, kes soovivad ühineda ELiga;
  • korruptsioonivastaste tingimuste lisamist muudele riikidele antava abi ja toetuste puhul;
  • tihedamat koostööd selliste ELi asutustega nagu Europol ja Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF).

Hiljutises aruandes English märgitakse, et mitmed liikmesriigid ei ole siiani kohaldanud ELi eeskirju, mille kohaselt on eraettevõtete poolne aktiivne ja passiivne altkäemaks käsitletav kuriteona.

Komisjon kutsub asjaomaseid liikmesriike üles neid eeskirju kohaldama. Samuti julgustab komisjon neid ELi liikmesriike, kes ei ole veel ratifitseerinud ega kohaldanud Euroopa Nõukogu, ÜRO ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni korruptsioonivastaseid kokkuleppeid, seda tegema.

EL soovib samuti osaleda GRECOs (Euroopa Nõukogu juures tegutsev korruptsioonivastane riikide ühendus), millesse kõik liikmesriigid juba kuuluvad.

Lugege täiendavalt korruptsioonivastase võitluse kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad