Sti

Dommerens hammer falder © Corbis

Ny pakke giver EU-landene bedre våben i kampen mod korruption.

Fire ud af fem English EU-borgere siger, at korruption er et stort problem i deres hjemland. Der er derfor behov for et mere helhjertet politisk tilsagn om at bekæmpe denne forbrydelse og dens økonomiske, sociale og politiske skadevirkninger.

Bestikkelse, returkommission og andre betalinger under bordet fra enkeltpersoner, virksomheder og organiserede kriminelle undergraver demokratiet, hæmmer den økonomiske udvikling og straffer hæderlige borgere.

Korruption anslås at koste samfundet 120 milliarder euro (890 milliarder kroner) om året. Det svarer til 1 % af EU's bruttonationalprodukt.

Alle EU-lande har love mod korruption, men de håndhæves ikke altid på samme måde. For at skærpe indsatsen har landenes regeringer givet Kommissionen politisk mandat til at udvikle en fælles tilgang til korruptionsbekæmpelse.

Første skridt er vurderinger - som vil blive offentliggjort hvert andet år fra 2013 - der skal overvåge, hvad landene gør for at forebygge og mindske korruptionen. Internationale organer har allerede offentliggjort lignende vurderinger.

Der er desuden forslag om:

  • at revidere EU-reglerne, så det bliver lettere at beslaglægge udbytte af kriminelle aktiviteter, og nationale domstole kan håndhæve konfiskationskendelser i hele EU
  • at ændre reglerne for offentlige indkøb, regnskabsstandarder og lovpligtig revision af EU-virksomheder
  • at forbedre efterforskningen af økonomisk kriminalitet og hjælpe myndighederne med at indsamle mere præcise statistiske oplysninger om kriminalitet
  • at optrappe det retslige samarbejde og politisamarbejdet og uddannelsen af retshåndhævende myndigheder
  • at udvikle en bedre strategi for bekæmpelse af misbrug af EU-midler
  • at stille skrappere krav om bekæmpelse af korruption til lande, der søger om optagelse i EU
  • at indføre flere korruptionsbegrænsende betingelser for støtte til andre lande
  • at samarbejde tættere med EU-agenturer som Europol og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Ifølge en ny rapport English har flere lande stadig ikke indført EU-regler, der gør private virksomheders aktive og passive bestikkelse til en forbrydelse.

Kommissionen opfordrer dem til at få det gjort. Den opfordrer også de EU-lande, der endnu ikke har ratificeret og gennemført korruptionsbekæmpende aftaler indgået i Europarådet, FN og OECD, til at gøre det.

EU vil med i GRECO, Europarådets gruppe for korruptionsbekæmpelse, som alle medlemslandene allerede er medlem af.

Mere om korruptionsbekæmpelse English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links