Навигационна пътека

Съдия с чукче в ръка © Corbis

Пакет от мерки ще помогне на страните от ЕС в борбата срещу корупцията.

Четири пети English от гражданите на ЕС смятат, че корупцията е сериозен проблем в тяхната страна, като подчертават необходимостта от по-силен политически ангажимент за борба с това престъпление и икономическите, социалните и политическите щети, които то причинява.

Подкупите и незаконните плащания от физически лица, предприятия и организираната престъпност нарушават демократичния процес, възпрепятстват честното функциониране на икономиката и поставят почтените хора и фирми в неравностойно положение.

Според оценки икономическите загуби от корупцията възлизат на около 120 млрд. евро годишно - около 1 % от брутния вътрешен продукт на ЕС.

Всички страни от ЕС имат закони срещу корупцията, но те не винаги се прилагат последователно. За да бъде подпомогнато фокусирането на усилията, европейските правителства дадоха политически мандат danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska на Комисията за разработване на общ антикорупционен подход.

Първата стъпка включва оценки, които ще бъдат публикувани на всеки две години, като се започне от 2013 г. Чрез тези оценки ще се наблюдава напредъка на страните по отношение на предотвратяването и намаляването на корупцията. Тези оценки ще бъдат допълнение към публикуваните от международни органи оценки.

Някои други предложения:

  • преразглеждане на правилата на ЕС, за да се улесни конфискуването на придобити по престъпен начин активи и да се гарантира, че националните съдилища са в състояние да изпълняват заповеди за конфискация в целия Съюз
  • изменение на правилата за обществените поръчки, счетоводните стандарти и задължителните одити на компаниите от ЕС
  • подобряване на криминалните финансови разследвания и подпомагане на правителствата в събирането на по-точни статистически данни за престъпността
  • засилване на съдебното и полицейското сътрудничество и подобряване на обучението за служители в правоприлагащи органи
  • разработване на по-добра стратегия за борба срещу злоупотребите със средства на ЕС
  • засилване на антикорупционните изисквания към страните, желаещи да се присъединят към ЕС
  • поставяне на повече свързани с борбата срещу корупцията условия за отпускането на помощи и безвъзмездни средства на други страни
  • по-тясно сътрудничество с агенции на ЕС като Европол и Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Нов доклад English показва, че няколко страни все още не са приложили правилата на ЕС, според които даването и получаването на подкуп от частни компании е престъпление.

Комисията ги призовава да приложат тези правила. Тя насърчава страните членки, които още не са направили това, да ратифицират и изпълнят антикорупционните споразумения на Съвета на Европа, ООН и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

ЕС иска да участва в GRECO - антикорупционната група на Съвета на Европа, в която вече членуват всички страни от Съюза.

Още за борбата срещу корупцията English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки