Sökväg

En rättvis och effektiv invandringspolitik - 26/05/2011

FN-arbetare och flyktingar i flyktingförläggningen i Lampedusa © EU

Nya åtgärder ska hjälpa EU-länderna att hantera flyktingströmmar, tillgodose behovet av arbetskraft och förhindra att visumfriheten missbrukas.

På senare tid har trycket varit hårt vid EU:s yttre gränser. Därför behöver länder som Italien, Malta och Grekland hjälp att ta hand om de många flyktingarna. Samtidigt vill EU uppmuntra laglig arbetskraftsinvandring.

Ny arbetskraft med rätt kompetens

Låga födelsetal och en åldrande befolkning gör att EU kommer att bli alltmer beroende av invandrad arbetskraft. Situationen i Nordafrika har gjort att många flyr undan oroligheter, förföljelse och krig. Förutom att bara ge dem en fristad kan EU också ta till vara deras kompetens.

Vid 2060 kommer EU att ha 50 miljoner färre arbetstagare, även om invandringen ligger kvar på samma nivå. Utan invandring kan det bli 110 miljoner färre arbetstagare än i dag som ska finansiera våra välfärdssystem och pensioner.

Om tio år kommer det att saknas runt en miljon arbetstagare bara inom hälso- och sjukvården. Invandrarna kan bidra genom att ta dessa och andra lediga jobb.

Kommissionen har därför föreslagit nya åtgärder English för att bättre hantera den stora invandringen från Nordafrika. Det ska bland annat bli lättare för efterfrågade yrkesgrupper att flytta till EU på laglig väg.

Samarbete

EU vill bygga upp s.k. partnerskap för rörlighet för att hjälpa Tunisien, Marocko och Egypten att ta fram rekryteringsprogram för EU. Det ska också bli lättare att erkänna jämförbar yrkeserfarenhet och utbildning.

EU-länderna kan i sin tur tjäna på att det kommer hit arbetstagare med rätt kompetens som kan råda bot på bristen på arbetskraft.

EU ska också hjälpa dem som vill återvända till sitt hemland.

Partnerskapen ska dessutom göra det lättare för studenter, forskare och affärsmän att få visum till EU.

I gengäld ska de nordafrikanska länder som deltar i partnerskapen göra mer för att motverka olaglig migration, förbättra gränskontrollerna och bekämpa människosmuggling och människohandel.

Stoppa missbruk av visumfriheten

Ändringar av EU:s visumregler English ligger också på bordet. Det ska bli möjligt att under exceptionella omständigheter tillfälligt återinföra visumkravet för medborgare från länder utanför EU. Det gäller bland annat om det skulle komma ett stort antal illegala invandrare eller asylsökande utan tillräckliga skäl.

Nästa steg

EU-ländernas ledare ska diskutera förslaget på nästa toppmöte i Bryssel den 24 juni 2011.

Läs mer om EU:s invandringspolitik English

Kommissionens årsrapport och invandring och asyl (2010) English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar