Navigacijska pot

Pravično in učinkovito upravljanje priseljevanja - 26/05/2011

Delavec ZN in begunci v sprejemnem centru na Lampedusi © EU

Z novimi ukrepi bodo države članice EU boljše upravljale tokove priseljevanja, rešile pomanjkanje delovne sile in preprečile zlorabe.

Prosto gibanje je temeljna pravica vseh državljanov EU. Zaradi nedavnih dogodkov EU potrebuje učinkovite rešitve za močan pritok novih priseljencev na zunanjih mejah, hkrati pa spodbuja zakonito priseljevanje kvalificiranih delavcev.

Iskanje pravega znanja

Zaradi nizke rodnosti in staranja prebivalstva je Evropa vedno bolj odvisna od priseljenske delovne sile.

Leta 2060 bo v Evropi 50 milijonov delovno aktivnih prebivalcev manj, tudi če ohranimo današnjo stopnjo priseljevanja. Če je ne bomo, bo številno delovno aktivnih padlo kar za 110 milijonov, skupaj z njimi pa tudi prispevki, ki financirajo naše socialno varstvo, zlasti pokojnine.

Leta 2020 bomo samo v zdravstvenem sektorju potrebovali približno en milijon delavcev. Priseljenci lahko zapolnijo ta in druga delovna mesta.

Komisija je zato predlagala nove ukrepe English , s katerimi bo Evropa bolje obvladala tok priseljencev iz severnoafriškega sosedstva. Z novimi ukrepi bo na voljo več možnosti zakonitega priseljevanja za delavce iz držav zunaj EU, ki imajo potrebna znanja in kvalifikacije.

Sodelovanje z državami regije

EU želi z "partnerstvi za mobilnost" Tuniziji, Maroku in Egiptu pomagati pri pripravi programov zaposlovanja za delo v EU. Med drugim bi delavcem lahko omogočili priznanje primerljivih delovnih izkušenj in izobrazbe.

Državam EU bodo ta partnerstva omogočila priseljevanje ustrezno usposobljene delovne sile, s katero bodo lahko zapolnile pomanjkanje na trgu dela.

Vsem, ki bi se po delovni izkušnji v EU želeli vrniti v svojo domovino, bo EU pomagala s programi vrnitve.

S partnerstvi bodo študenti, raziskovalci in poslovneži iz regije lažje pridobili vizum za EU.

Partnerstva pa državam, ki bodo v EU pošiljale delavce, nalagajo tudi obveznosti: krepitev ukrepov za preprečevanje nezakonitega priseljevanja, izboljšanje nadzora na mejah ter boj proti tihotapljenju in trgovini z ljudmi.

Preprečevanje zlorab

Med predlogi so tudi spremembe pravil EU o vizumih English , ki bi tako v izrednih razmerah dovoljevale začasno ponovno uvedbo vizumske obveznosti za državljane držav zunaj EU. S tem bi preprečili zlorabo liberalizacije vizumskega režima, zlasti v primeru velikega števila nezakonitih priseljencev ali lažnih prosilcev za azil.

Kaj sledi

O predlogih bodo na naslednjem srečanju na vrhu EU v Bruslju, 24. junija 2011, razpravljale države članice.

Več o priseljevanju English

Letno poročilo Komisije o priseljevanju in azilu (2010) English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave