Navigačný riadok

Spravodlivé a efektívne riadenie prisťahovalectva - 26/05/2011

Pracovník OSN a utečenci v prijímacom stredisku na ostrove Lampedusa © EÚ

Nové opatrenia pomôžu členským štátom lepšie riadiť toky prisťahovalcov, uspokojiť dopyt po pracovnej sile a zamedziť zneužívaniu azylového systému.

Voľný pohyb je jedným zo základných práv všetkých občanov EÚ. Toky prisťahovalcov, ktorý prichádzajú z tretích krajín, sa však musia efektívne riadiť a legálny vstup kvalifikovaných pracovníkov by sa mal podporiť.

Riešene nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily

Nízka pôrodnosť a starnúca populácia majú za následok, že Európa bude v budúcnosti čoraz viac závislá od pracovníkov z tretích krajín.

Ak bude imigračný trend rovnaký ako doteraz, do roku 2060 bude v Európe o 50 miliónov pracujúcich občanov menej. Ak sa však tento trend zníži, pracujúcich, ktorí budú udržiavať európsky sociálny model pri živote (najmä dôchodkový systém), bude o 110 miliónov menej ako dnes.

Len v zdravotníckom sektore bude podľa odhadov do roku 2020 chýbať približne jeden milión odborníkov. Jedným z riešení je, že chýbajúce pracovné miesta zaplnia prisťahovalci.

Preto Komisia navrhla nové opatrenia English na lepšie riadenie migračných tokov zo susedných severoafrických krajín. Tieto opatrenia ponúkajú viac legálnych možností pre pracovníkov s kvalifikáciami, ktorých je v EÚ nedostatok.

Spolupráca

EÚ má záujem o vytvorenie partnerstiev v oblasti mobility s cieľom pomôcť Tunisku, Maroku a Egyptu vytvoriť náborové programy pre osoby, ktoré chcú pracovať v EÚ. Súčasťou plánu je aj uznávanie porovnateľných profesijných a akademických výsledkov.

Členské štáty by tak pomocou vhodne kvalifikovaných pracovníkov mohli riešiť nedostatok pracovnej sily na svojich domácich trhoch práce.

EÚ by pre osoby, ktoré sa chcú vrátiť do svojej krajiny pôvodu, ponúkla repatriačné programy.

Partnerstvo tiež zahŕňa možnosť uľahčeného udeľovania víz pre študentov, výskumných pracovníkov a podnikateľov.

Krajiny, z ktorých prisťahovalci pochádzajú, by zas posilnili svoje zložky zodpovedné za boj s nelegálnym prisťahovalectvom, zlepšili kontrolu svojich hraníc a zintenzívnili boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu.

Obmedzenie zneužívania azylového systému

Rokuje sa aj o zmene vízových pravidiel EÚ English , ktoré by vo výnimočných prípadoch umožnili opätovné zavedenie požiadaviek voči štátnym príslušníkom nečlenských štátov. Ide napríklad o príchod veľkého množstva nelegálnych prisťahovalcov alebo neoprávnených žiadateľov o azyl.

Ďalšie kroky

Členské štáty prediskutujú návrhy počas najbližšieho samitu EÚ, ktorý sa uskutoční 24.júna 2011v Bruseli.

Viac o migrácii English

Výročná správa Komisie o prisťahovalectve a azyle (2010) English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy