Ścieżka nawigacji

Sprawiedliwa i efektywna polityka imigracyjna - 26/05/2011

Pracownik ONZ i uchodźcy w ośrodku dla cudzoziemców na Lampedusie© UE

Nowe metody pomogą krajom UE sprawniej zarządzać imigracją, zatrudniać nowych pracowników i zapobiegać nadużyciom.

Swoboda przemieszczania się jest w UE prawem podstawowym każdego obywatela. Jednak w momencie gdy zewnętrzne granice UE znajdują się pod dużą presją, należy efektywnie zarządzać napływem imigrantów oraz ułatwiać legalną imigrację wykwalifikowanym pracownikom.

Potrzebne kwalifikacje

Z uwagi na niski przyrost naturalny i starzenie się społeczeństwa Europa będzie coraz bardziej potrzebować imigrantów.

Jeżeli poziom napływu imigrantów pozostanie taki jak dotychczas, do roku 2060 w Europie będzie o 50 mln mniej osób pracujących. Jeśli będzie niższy, liczba osób pracujących na utrzymanie aktualnego poziomu wydatków socjalnych, a zwłaszcza emerytur, spadnie o 110 mln.

W samym sektorze opieki zdrowotnej do roku 2020 może zabraknąć około miliona pracowników. Imigranci mogą pomóc zapełnić miejsca pracy nie tylko w tym sektorze.

Dlatego Komisja proponuje wprowadzenie nowych środków English , które pomogą zarządzać napływem emigrantów z krajów sąsiadujących i z Afryki Północnej. Środki te umożliwią pracownikom z odpowiednimi kwalifikacjami legalny przyjazd do UE.

Współpraca

UE pragnie stworzyć tzw. partnerstwa w zakresie mobilności, aby pomóc Tunezji, Maroku i Egiptowi w realizacji programów rekrutacji pracowników do UE. Elementem planu jest uznawanie porównywalnych kwalifikacji zawodowych i akademickich.

Kraje UE powinny skorzystać na napływie pracowników, którzy pomogą rozwiązać problem niedoborów na rynku pracy.

UE zapewniłaby również programy repatriacji dla tych, którzy będą chcieli wrócić do ojczyzny.

Proponowane środki obejmują uproszczenie procedur wizowych w przypadku studentów, naukowców i biznesmenów.

W ramach współpracy kraje ojczyste imigrantów będą wzmacniać swoją zdolność do zwalczania nielegalnej imigracji, do lepszego kontrolowania granic oraz zwalczania przemytu i handlu ludźmi.

Zapobiegać nadużyciom

W przygotowaniu są również zmiany do unijnych przepisów wizowych English . Zakładają one możliwość tymczasowego wprowadzenia w wyjątkowych okolicznościach określonych wymogów dla obywateli spoza UE. Okoliczności wyjątkowe to na przykład napływ dużej liczby nielegalnych emigrantów lub osób ubiegających się o azyl na podstawie fałszywych przesłanek.

Kolejne etapy

Propozycje zostaną przedyskutowane przez państwa członkowskie 24 czerwca 2011 r. na kolejnym szczycie UE w Brukseli.

Więcej o imigracji English

Sprawozdanie roczne Komisji na temat imigracji i azylu (za 2010 r.) English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki