Navigācijas ceļš

Imigrācijas godīga un efektīva kontrole - 26/05/2011

ANO darbinieks un bēgļi imigrantu izmitināšanas centrā Lampedūzas salā © ES

Iecerēts veikt jaunus pasākumus, lai ES dalībvalstīm palīdzētu labāk pārvaldīt imigrantu plūsmu, apmierināt to vajadzības pēc papildu darbaspēka un nepieļaut pārkāpumus.

Tiesības brīvi pārvietoties ir viena no galvenajām visu ES pilsoņu privilēģijām. Tomēr ir efektīvi jātiek galā ar pārmērīgu imigrācijas spiedienu pie bloka ārējām robežām, vienlaicīgi veicinot kvalificēta darbaspēka legālu ieplūdumu.

Jāmazina lielā darbinieku kvalifikācijas līmeņa atšķirība

Tā kā Eiropā ir zema dzimstība un sabiedrība noveco, pieaugs tās atkarība no darbaspēka imigrācijas.

Ja imigrācija turpināsies līdzšinējā apjomā, tad līdz 2060. gadam ES būs par 50 miljoniem mazāk darbaspējīgu cilvēku nekā pašlaik. Savukārt tad, ja imigrācija neturpināsies līdzšinējā apjomā, tad būs par 110 miljoniem strādājošo mazāk, proti, ļoti būtiski saruks to cilvēku skaits, kuri uztur pašreizējo labklājības (arī pensiju) līmeni.

Sagaidāms, ka jau 2020. gadā veselības aprūpes nozarē vien trūks apmēram miljons speciālistu. Imigranti varētu darīt šos un arī citus darbus.

Tāpēc Komisija ir ierosinājusi jaunus pasākumus English , ar kuru palīdzību tā vēlas labāk pārvaldīt imigrantu plūsmu no kaimiņvalstīm Ziemeļāfrikā. Tajos paredzēts atvieglot legālu ieceļošanu ES tiem cilvēkiem, kuru kvalifikācija ir pieprasīta.

Sadarbība

ES vēlas veidot tā saucamās "mobilitātes partnerības" ar Ēģipti, Maroku un Tunisiju, lai tām palīdzētu izstrādāt ES paredzētas darbinieku atlases programmas. Plānā paredzēts arī ieviest metodes, kā atzīt līdzīgu profesionālo kvalifikāciju un akadēmiskos sasniegumus.

No imigrācijas ieguvējas būs arī ES dalībvalstis, jo, pateicoties pietiekami kvalificētu darbinieku ieceļošanai, tās varēs novērst darbaspēka iztrūkumu.

ES iecerējusi piedāvāt arī repatriācijas programmas tiem, kuri vēlēsies atgriezties dzimtenē.

Minēto partnerību ietvaros paredzēts atvieglot ES vīzu izsniegšanu studentiem, zinātniekiem un uzņēmējiem.

No valstīm, kuras sūta imigrantus, prasīs, lai tās stingrāk apkaro nelegālo imigrāciju, uzlabo robežapsardzi, aktīvāk izskauž kontrabandu un cilvēku tirdzniecību.

Preventīvi pasākumi

Paredzēts arī izmainīt ES vīzu režīmu English , atļaujot uz laiku un ārkārtas gadījumos atkal atjaunot prasības personām, kurām nav ES pilsonības. Piemēram, ja valstī ierodas liels skaits nelegālo imigrantu vai personu, kas lūdz patvērumu, norādot nepatiesus iemeslus.

Nākamais posms

Komisijas priekšlikumus apspriedīs dalībvalstu pārstāvji. To darīs nākamajā ES samitā, kas notiks Briselē 2011. gada 24. jūnijā.

Plašāk par migrāciju English

Komisijas ikgadējais ziņojums par imigrāciju un patvēruma piešķiršanu (2010) English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites