Naršymo kelias

Sąžiningas ir efektyvus imigracijos reguliavimas - 26/05/2011

JT darbuotojas ir pabėgėliai Lampedūzos priėmimo centre © ES

Įvedus naujas priemones ES šalys galėtų geriau valdyti imigracijos srautus, užpildyti laisvas darbo vietas ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui.

Laisvas judėjimas yra viena pagrindinių ES piliečių teisių, tačiau intensyvius imigracijos srautus per išorines ES sienas reikia efektyviai valdyti bei skatinti legaliai atvykti kvalifikuotus darbuotojus.

Spręsti kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problemas

Dėl mažo gimstamumo ir senėjančių gyventojų Europa taps vis labiau priklausoma nuo darbuotojų imigrantų.

Jeigu ligšiolinis imigracijos lygis nesikeis, iki 2060 m. Europoje darbuotojų bus 50 mln. mažiau. Jeigu jis mažės, dabartinį gerovės modelį, ypač pensijų sistemą, išlaikančių darbuotojų bus 110 mln. mažiau negu šiandien.

Prognozuojama, kad iki 2020 m. vien sveikatos priežiūros sektoriuje trūks apie milijono darbuotojų. Imigrantai gali padėti užpildyti šias ir kitas darbo vietas.

Dėl šių priežasčių Europos Komisija siūlo naujas priemones English , kurios padėtų geriau valdyti mgracijos srautus iš kaimyninių Šiaurės Afrikos šalių. Šiomis priemonėmis būtų atverta daugiau kelių paklausios kvalifikacijos darbuotojams teisėtai atvykti į ES.

Bendradarbiavimas

ES nori užmegzti su Tunisu, Maroku ir Egiptu judumo partnerystes, kurios padėtų šioms šalims parengti darbuotojų atrankos darbui ES programas. Plane numatoma palyginamos profesinės ir mokslo kvalifikacijos pripažinimo tvarka.

ES šalims reikalingos kvalifikacijos darbuotojų, užpildančių laisvas darbo vietas, imigracija turėtų būti naudinga.

ES taip pat parengtų repatriacijos programas norintiesiems grįžti į savo gimtąją šalį.

Partnerystės programose numatytos paprastesnės ES vizų gavimo sąlygos studentams, mokslo darbuotojams ir verslininkams.

Į susitarimus taip pat bus įtraukta sąlyga, kad imigrantus siunčiančios šalys didintų savo galimybes kovoti su nelegalia migracija, gerintų sienų valdymą ir kovotų su kontrabanda bei prekyba žmonėmis.

Užkirsti kelią piktnaudžiavimui

Taip pat svarstomi ES vizų tvarkos pakeitimai English . Numatoma išskirtinėmis aplinkybėmis leisti laikinai įvesti vizų reikalavimus asmenims, kurie nėra ES piliečiai. Tai gali būti padaryta, pavyzdžiui, tais atvejais, kai atvyksta didelės nelegalių migrantų grupės ar tariamai prieglobsčio ieškantys asmenys.

Tolesni veiksmai

Šiuos pasiūlymus valstybės narėsapsvarstys per artimiausią ES aukščiausiojo lygio susitikimą Briuselyje 2011 m. birželio 24 d.

Daugiau apie migraciją English

Europos Komisijos metinė imigracijos ir prieglobsčio ataskaita (2010 m.) English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos