Cosán nascleanúna

Imimirce a bhainistiú go cothrom agus go héifeachtach - 26/05/2011

Oibrí NA agus dídeanaithe ag ionad lóistín Lampedusa © AE

Chabhródh bearta nua le sruth na n-inimirceach a bhainistiú i dtíortha an AE agus chun freastal ar riachtanas na dtíortha d'oibrithe nua agus chun mí-úsáidí a chosc.

Tá saorghuisteacht mar bhuncheart do shaoránaigh uile an AE. Is gá áfach, bainistíocht éifeachtach ar bhrúnna inimirce ar theorainneacha seachtracha an Aontais, agus iontráil dleathach oibrithe oilte a spreagadh ag an am céanna.

Aghaidh a thabhairt ar bhearnaí i scileanna

Is ag méadú atá spleáchas na hEorpa ar lucht saothair inimirceach de bharr ráta breithe íseal agus daonra atá ag dul in aois. The current situation in North Africa offers a mutually beneficial opportunity for the EU and those fleeing unrest, persecution and war.

Faoi 2060, beidh 50 milliún oibrí níos lú ag an Eoraip má leanann leibhéil inimirce na staire. Mura leanann, beidh 110 milliún oibrithe níos lú ann ná mar atá innniu, chun an leibhéal reatha caiteachais ar leasa, agus go háirithe ar phinsin, a mhaoiniú.

Faoi 2020 meastar go mbeidh ganntanas thart ar mhilliún gairmiúlach in earnáil na sláinte amháin. Líonfadh inimircigh na poist sin agus poist eile nach iad.

Chun na críche sin, tá bearta nua á moladh English ag an gCoimisiúin leis an sruth imirce ó na comharsana san Afraic Thuaidh a bhainistiú níos fearr. Osclaíonn siad sin tuilleadh bealaí dlíthiúla d'oibrithe a bhfuil scileanna acu agus éileamh orthu teacht isteach san AE.

Comhar

Ba mhaith leis an AE "comhair soghluiseachta" a fhorbairt le cuidiú leis an Túinéis, le Maracó agus leis an Éigipt cláir earcaíochta don AE a fhorbairt. Cuimsíonn an plean bealach le héachtaí gairmiúla agus acadúla atá inchomparáide a aithint.

Thairbheodh tíortha an AE as inimirce oibrithe a bhfuil scileanna cuí acu chun aghaidh a thabhairt a nganntanais lucht saothair.

Fairis sin, chuirfeadh an AE cláir um aisdúichiú ar fáil dóibh siúd ar mian leo filleadh ar a dtíortha dúchais.

Sna comhair tá ionchas ar víosaí AE a fháil níos fusa do mhic léinn, do lucht taighde agus do lucht gnó.

Mar chuid den phacáiste, iarrfar ar na tíortha a sheolann imircigh a gcumas a neartú chun tabhairt faoi imirce mhídhleathach, bainistiú teorann a fheabhsú, agus smuigléireacht is gáinneáil ar dhaoine a chomhrac.

Mí-úsáid a chosc

Bhí athruithe ar rialacha víosa an AE English á bplé chomh maith, a cheadódh ceanglais do neamh-náisiúnaigh AE a thabhairt ar ais go sealadach i gcásanna eisceachtúla. Orthusan áirítear líon mór inimirceach a theacht isteach, nó lucht iarrtha bréige tearmainn.

Na chéad chéimeanna eile

Pléifidh na ballstáit na moltaí ag an gcéad cruinniú mullaigh AE eile sa Bhruiséil an 24 Meitheamh 2011.

Breis faoi imirce English

Turascáil bhliantúil an Choimisiúin ar inimirce agus ar thearmann (2010) English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links