Navigatsioonitee

Sisserände õiglane ja tõhus haldamine - 26/05/2011

ÜRO töötaja ja põgenikud Lampedusa vastuvõtukeskuses © EU

Uute meetmetega aidatakse ELi liikmesriikidel paremini hallata sisserändevooge, rahuldada oma tööjõuvajadust ja vältida kuritarvitusi.

Vaba liikumine on kõigi ELi kodanike põhiõigus. ELi välispiiridele survet avaldavat sisserännet tuleb hallata tõhusalt ning samas tuleb julgustada oskustööliste seaduslikku saabumist.

Oskustöötajate puuduse probleemi lahendamine

Sündide väike arv ja elanikkonna vananemine tähendab seda, et Euroopa muutub võõrtööjõust järjest sõltuvamaks. Praegune olukord Põhja-Aafrikas pakub mõlemapoolseid võimalusi nii ELile kui ka neile, kes põgenevad rahutuste, tagakiusamise ja sõja eest.

Kui sisserändajate hulk jääb varasemaga võrreldes samale tasemele, on Euroopas 2060. aastal 50 miljonit töötajat vähem. Kui mitte, siis on Euroopas tänasega võrreldes 110 miljonit töötajat vähem, kes töötaksid majandusliku heaolu (eelkõige pensionide) tagamise nimel.

Eeldatavasti on 2020. aastaks ainuüksi tervishoiusektoris puudu ligikaudu miljon töötajat. Sisserändajad võivad aidata täita neid ja ka muid töökohti.

Seetõttu teeb komisjon oma Põhja-Aafrikas asuvatest naaberriikidest lähtuva sisserändevoo paremaks haldamiseks uusi meetmeid käsitleva ettepaneku English . Sellega avatakse rohkem õiguslikke võimalusi nõutavate oskustega töötajate sisenemiseks ELi.

Koostöö

EL soovib luua liikuvuspartnerlust Tuneesia, Maroko ja Egiptuse abistamiseks ELi suunaliste värbamisprogrammide koostamisel. Kava hõlmab võrreldavate kutseoskuste ja haridustasemete tunnustamist.

ELi riikidele peaks olema oma tööjõuvajaduste rahuldamisel omakorda kasulik sobivate oskustega töötajate sisseränne.

EL peaks koostama ka tagasipöördumisprogramme neile, kes soovivad kodumaale tagasi minna.

Partnerlus hõlmab ka lihtsustatud moel ELi viisa saamist üliõpilastele, teadustöötajatele ja ettevõtjatele.

Kokkuleppe raames peavad sisserändajate päritolumaaks olevad riigid parandama oma suutlikkust ebaseadusliku sisserände ohjamisel, tõhustama piirivalvet ning võitlema sala- ja inimkaubandusega.

Kuritarvituste ennetamine

Arutusel on ka ELi viisaeeskirjade muutmine English , mis võimaldab kohaldada ajutiselt erakorralistel asjaoludel nõudmisi ELi mittekuuluvate riikide kodanike suhtes. See hõlmab suure hulga ebaseaduslike sisserändajate saabumist või simuleerivaid varjupaigataotlejaid.

Järgmised meetmed

Liikmesriigid arutavad ettepanekuid järgmisel ELi tippkohtumisel, mis toimub 24. juunil 2011 Brüsselis.

Rohkem teavet sisserände kohta English

Esimene aastaaruanne sisserände- ja varjupaigaalaste küsimuste kohta (2010) English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad