Διαδρομή πλοήγησης

Δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης - 26/05/2011

Προσωπικό του ΟΗΕ και πρόσφυγες στο κέντρο υποδοχής μεταναστών στη Λαμπεντούζα © EU

Με τα νέα μέτρα πιστεύεται ότι οι χώρες της ΕΕ θα διαχειρίζονται καλύτερα τη ροή μεταναστών αλλά και τις δικές τους ανάγκες για νέους εργαζόμενους, και παράλληλα θα προλαμβάνουν τις καταχρηστικές πρακτικές.

Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ. Αντίθετα, χρειάζεται αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων που πιέζουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, και, παράλληλα, πρέπει να ενθαρρυνθεί η νόμιμη είσοδος ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Ανάγκες σε ειδικευμένο δυναμικό

Λόγω της υπογεννητικότητας και της γήρανσης του πληθυσμού της, η Ευρώπη θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό. Ως εκ τούτου, η μετανάστευση μπορεί να αποτελεί λύση σε πολλά προβλήματα.

Το 2060, και εφόσον διατηρηθούν τα σημερινά επίπεδα μετανάστευσης, η Ευρώπη θα διαθέτει 50 εκατομμύρια λιγότερους εργαζόμενους. Διαφορετικά, θα υπάρχουν 110 εκατομμύρια λιγότεροι εργαζόμενοι απ΄ό,τι σήμερα για να χρηματοδοτούν τα σημερινά επίπεδα κοινωνικών δαπανών, κυρίως τις συντάξεις.

Το 2020 υπολογίζεται ότι μόνο στον τομέα της υγείας θα υπάρχει έλλειψη ενός εκατομμυρίου περίπου εργαζομένων. Οι μετανάστες μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη αυτών και άλλων κενών.

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα English για την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών κυμάτων από τη Βόρειο Αφρική. Με τα μέτρα αυτά διανοίγονται περισσότερες νόμιμες ευκαιρίες για εργαζομένους με δεξιότητες που λείπουν από την ΕΕ να εισέλθουν και να εργαστούν στα κράτη μέλη.

Συνεργασία

Η ΕΕ επιθυμεί να αναπτύξει «εταιρικές σχέσεις κινητικότητας» για να βοηθήσει την Τυνησία, το Μαρόκο και την Αίγυπτο να δημιουργήσουν μηχανισμούς προσλήψεων εργαζομένων για την ΕΕ. Το σχέδιο προβλέπει επίσης διαδικασίες αναγνώρισης παρόμοιων επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων.

Οι χώρες της ΕΕ θα ωφεληθούν από την εσωτερική μετανάστευση κατάλληλου εργατικού δυναμικού ώστε να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Η ΕΕ θα προβλέψει επίσης προγράμματα επαναπατρισμού για όσους επιθυμούν να επιστρέψουν στην χώρα τους.

Μέσω των εταιρικών σχέσεων θα επιχειρηθεί επίσης να διευκολυνθεί η έκδοση βίζας ΕΕ για σπουδαστές, ερευνητές και επιχειρηματίες.

Ως μέρος της συμφωνίας, οι χώρες αποστολής μεταναστών θα υποχρεούνται να βελτιώσουν τη φύλαξη των συνόρων τους και να ενισχύσουν τα μέτρα περιστολής της λαθρομετανάστευσης, του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης ατόμων.

Πρόληψη καταχρηστικών πρακτικών

Συζητώνται επίσης αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ για την έκδοση βίζας English , έτσι ώστε, να επιβάλλονται εκ νέου προσωρινά τα κριτήρια χορήγησης βίζας σε υπηκόους τρίτων χωρών, σε έκτακτες περιστάσεις, όπως, σε περίπτωση μαζικής άφιξης παράνομων μεταναστών ή προσφύγων που ζητούν άσυλο χωρίς να το δικαιούνται.

Τα επόμενα βήματα

Οι προτάσεις θα συζητηθούν από τακράτη μέληκατά την επόμενη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες στις 24 Ιουνίου 2011.

Περισσότερα για τη μετανάστευση English

Ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τη μετανάστευση και το άσυλο (2010) English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι