Cesta

Efektivní a spravedlivá imigrační politika - 26/05/2011

Pracovník OSN s uprchlíky v ubytovacím zařízení v Lampeduse © EU

Členské státy by měly díky novým opatřením lépe zvládat příliv imigrantů, mít možnost přijímat přistěhovalce, kteří lépe odpovídají jejich potřebám na trhu práce, a lépe chránit systém před zneužitím.

Volný pohyb je základním právem všech občanů EU. Imigrační tlak na vnějších hranicích Unie však vyžaduje přistoupit k efektivnějšímu řešení situace. Zároveň je ale nutné podporovat legální pobyt kvalifikovaných pracovníků.

Řešit nedostatek kvalifikované pracovní síly

Kvůli nízké porodnosti a stárnutí evropského obyvatelstva bude naše společnost čím dál více odkázána na zaměstnávání pracovníků ze zahraničí.

Pokud se přistěhovalectví udrží na dosavadní úrovni, bude do roku 2060 v Evropě o 50 milionů lidí v produktivním věku méně. Pokud dojde k poklesu této úrovně, bude méně o 110 milionů lidí v produktivním věku, a poklesne tedy i objem peněžních prostředků na financování výdajů sociálního zabezpečení, především důchodů.

Do roku 2020 bude podle odhadů například pouze zdravotnictví postrádat jeden milion pracovníků. Tuto situaci by však mohli vyřešit přistěhovalci, kteří by daná pracovní místa zaplnili.

Komise proto navrhuje nová opatření English vedoucí k lepšímu řízení přílivu přistěhovalců ze sousedních zemí severní Afriky. Tím by se lidem s potřebnou kvalifikaci otevřely nové možnosti pobytu a práce v EU.

Navázat spolupráci

Unie chce uzavřít tzv. partnerství v zájmu mobility, jejichž cílem je pomoci Tunisku, Maroku a Egyptu vyvinout programy pro uchazeče o práci v EU. Součástí plánu je systém uznávání porovnatelného odborného a akademického vzdělání.

Země Unie by pak využívaly zahraniční migrace pracovníků s požadovanou kvalifikací, kteří by zaplnili volná místa na trhu práce.

Evropská unie by také měla nabízet repatriační programy pro ty, kteří se chtějí vrátit domů.

V programu partnerství se také počítá s tím, že se usnadní přidělování víz do EU pro studenty, výzkumné pracovníky a podnikatele.

Země vysílající přistěhovalce by se musely zavázat, že napnou své úsilí na řešení problému nelegálního přistěhovalectví, zdokonalení systému kontroly svých hranic a boje proti převaděčství a obchodu s lidmi.

Zabránit zneužívání systému

Jedná se i o změnách ve vízových předpisech EU English , které by za mimořádných okolností umožňovaly dočasné zavedení vízové povinnosti pro občany třetích zemí. Za takovou mimořádnou okolnost by se například považoval masivní příliv nelegálních přistěhovalců nebo podvodných žadatelů o azyl.

Další kroky

Návrh bude projednán členskými státy EU na příštím summitu v Bruselu, který se koná 24. června 2011.

Další informace o migraci English

Výroční zpráva Komise o přistěhovalectví a azylu (2010) English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy