Navigačný riadok

Obete na prvom mieste - 20/05/2011

Žena sediaca na zemi s hlavou zaborenou v rukách prekrížených na pokrčených kolenách © iStock/Aldo Murillo

Komisia predkladá návrh, ktorým by sa obetiam trestných činov v celej Európskej únii garantovala minimálna úroveň ich práv.

Poľského turistu prepadnú a ťažko zrania pri návšteve Paríža. Taliansky mladík sa stal obeťou útoku, keď vychádzal z metra v Helsinkách. Podľa odhadov sa každoročne stane obeťou závažnej trestnej činnosti v EÚ asi 75 miliónov osôb. Na polícii sa však v EÚ oznámi len 30 miliónov trestných činov, počet neohlásených môžeme len odhadovať.

Fyzický a duševný šok obetí sa môže niekedy znásobiť v dôsledku nešetrného prístupu pracovníkov polície alebo orgánov činných v trestnom konaní. Postavenie obetí sa ešte zhorší, ak sa trestný čin stane v zahraničí, kde často narazia na jazykové prekážky a neznalosť právneho poriadku.

Právne predpisy členských štátov v tejto oblasti sa líšia. Z tohto dôvodu Komisia navrhuje balík opatrení DeutschEnglishfrançais , ktorými by sa obetiam zaručila rovnaká úroveň ochrany, podpory a prístupu k spravodlivosti naprieč celou EÚ.

Cieľom týchto opatrení je:

 • zabezpečiť vzdelávanie pracovníkov orgánov činných v trestnom konaní a polície o tom, ako zaobchádzať s obeťami trestných činov a ich blízkymi osobami s rešpektom a správne informovať o ich právach;
 • ponúknuť najzraniteľnejším obetiam osobitnú ochranu, najmä ak ide o deti, zdravotne postihnuté osoby a obete násilia. Mali by mať napríklad možnosť svedčiť prostredníctvom videokonferencie, aby sa vyhli osobnému kontaktu s páchateľmi.
 • ponúknuť obetiam služby psychologického a praktického poradenstva. Rodine, ktorá sa stala obeťou vlámania, by sa mohla ponúknuť pomoc pri zháňaní zámočníka;
 • informovať obete v jazyku, ktorému rozumejú. Prípadne im ponúknuť právne poradenstvo a finančnú pomoc na pokrytie cestovných výdavkov a umožniť im účasť na súdnom pojednávaní.
 • Komisia takisto navrhuje vzájomné uznávanie ochranných opatrení DeutschEnglishfrançais . Obete domáceho násilia by tak boli chránené obmedzeniami, povinnosťami alebo ochrannými opatreniami, ktoré súd uložil páchateľovi, aj v prípade, keď vycestujú alebo sa presťahujú do iného štátu EÚ.

  V nasledujúcich rokoch Komisia prijme opatrenia na posilnenie súčasných pravidiel EÚ v oblasti odškodňovania obetí, najmä dopravných nehôd.

  Viac informácií o ochrane práv obetí v EÚ English

  Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

   

  Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

  Áno Nie

  Aké informácie ste hľadali?

  Máte nejaké návrhy?

  Užitočné odkazy