Navigatsioonitee

Ohvritele tähelepanu pööramine - 20/05/2011

Pead käte vahel hoidev ja maas istuv naine © iStock/Aldo Murillo

Komisjon teeb ettepaneku tagada õigusrikkumiste ohvritele minimaalne õiguste tase kõikjal Euroopa Liidus.

Kujutlegem, et Pariisi külastav Poola turist saab röövimise käigus raskelt kannatada või et Helsingi metroojaama lähistel tungitakse kallale Itaalia teismelisele. Igal aastal registreeritakse ELis 30 miljonit kuritegu ning ohvrite koguarv võib aastas ulatuda kuni 75 miljonini, võttes arvesse asjaolu, et paljudest kuritegudest politseile ei teatata.

Politseiametnike või õigusala töötajate ebapädeva käitumise tõttu saavad ohvrid sageli täiendava psühholoogilise šoki osaliseks. Kui vahejuhtum toimub välismaal, võivad lisaks tekkida olulised probleemid võõra keele ja õigussüsteemi pinnal.

Liikmesriikide õigusaktid kõnealuses valdkonnas on seni ebavõrdsed. Seetõttu esitab komisjon meetmepaketi DeutschEnglishfrançais , mis tagab ohvritele kõikides ELi liikmesriikidessamasuguse kaitsetaseme, abi ja juurdepääsu õiguskaitsele.

Kõnealuste meetmete eesmärk on:

 • tagada, et õigusala töötajad ning politseiametnikud oleksid läbinud asjaomase koolituse, et suhelda ohvrite ja nende lähedastega lugupidavalt ning teavitada neid nõuetekohaselt nende õigustest;
 • pakkuda kõige tundlikumatele ohvritele, nagu lapsed, puudega isikud või vägivallaohvrid, erilist kaitset. Neil võimaldataks näiteks anda tunnistusi videokonverentsi vahendusel, et nad ei peaks õigusrikkujaga silmitsi seisma;
 • pakkuda ohvritele psühholoogilist ja praktilist abi. Näiteks võib perekond nende koju sissemurdmise järel saada abi lukksepa palkamiseks;
 • anda ohvritele teavet keeles, millest nad aru saavad. Vajadusel võivad ohvrid saada juriidilist ja finantsabi, et katta nende sõidukulud, mis on tehtud kohtumenetluses osalemiseks.
 • Komisjon teeb samuti ettepaneku kaitsemeetmete vastastikuseks tunnustamiseks DeutschEnglishfrançais . Näiteks koduvägivalla toimepanija suhtes kohaldatav vabadust piirav meede või lähenemiskeeld kehtib ka juhul, kui ohver kolib teise ELi liikmesriiki.

  Järgnevatel aastatel tõhustatakse ka ELi eeskirju seoses hüvitistega, eelkõige liiklusõnnetuse puhul.

  Lugege täiendavalt ohvrite õiguste kaitsest ELis English

  Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

   

  Kas leidsite otsitava teabe?

  Jah Ei

  Mida te otsisite?

  Kas teil on ettepanekuid?

  Kasulikud viidad