Sökväg

En gemensam migrationspolitik i EU - 06/05/2011

En pojke kastar upp en fotboll i luften på en flyktingförläggning i Malta © EU

EU vill införa ett gemensamt asylsystem, skärpa gränskontrollerna, öka tillsynen i det passfria området och använda invandringspolitiken för att fylla luckor på arbetsmarknaden.

Hjälpa flyktingarna

Sedan början av året har 25 000 flyktingar kommit till EU - främst Italien och Malta - på grund av de politiska oroligheterna i Nordafrika. Vi har alla sett bilderna på rangliga båtar och överfulla stränder.

EU har en moralisk skyldighet att ge lagliga asylsökande en fristad. Alla EU-länder väntas dessutom hjälpa till när länderna längs EU:s yttre gräns inte själva kan ta emot en plötslig flyktingström.

Men vi får inte glömma att det också ligger i EU:s eget intresse att ha en mer strukturerad, enhetlig och långsiktig asyl- och invandringspolitik.

Hjälpa oss själva

Siffrorna talar sitt tydliga språk. EU:s befolkning i arbetsför ålder var 235 miljoner 2007. Dessa arbetstagare betalar våra pensioner och finansierar våra sjukvårds- och välfärdssystem, som redan är under hård press.

Till 2060 kommer EU att ha 50 miljoner färre arbetstagare, även om invandringen ligger kvar på samma nivå. Annars kan det bli 110 miljoner färre arbetstagare än i dag som ska se till att den europeiska sociala modellen fungerar.

År 2020 kommer det att saknas runt en miljon arbetstagare bara inom hälso- och sjukvården. Invandrarna kan hjälpa till att ta dessa och andra lediga jobb.

En balanserad strategi

Kommissionens nya förslag om invandring English skiljer på ekonomiska flyktingar som försöker ta sig in i EU på olaglig väg, flyktingar, asylsökande och tillfälligt fördrivna personer som vill återvända till sina hemländer. Det här är några av förslagen:

  • Anta en gemensam asylstrategi i EU senast 2012.
  • Skärpa kontrollerna vid EU:s yttre gränser och tillsynen i det passfria området för att förhindra illegal invandring och brottslighet.
  • Använda laglig invandring för att råda bot på bristen på arbetskraft och kompetens.
  • Diskutera hur invandrarna lättare ska komma in i samhället.
  • Samarbeta med länder utanför EU för att underlätta den lagliga invandringen och motverka olaglig invandring.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar