Navigacijska pot

Skupni evropski pristop k priseljevanju - 06/05/2011

Fant v azilnem centru na Malti v zrak meče nogometno žogo © EU

EU si prizadeva oblikovati skupni azilni sistem, okrepiti nadzor na mejah in v schengenskem območju ter s politiko priseljevanja zapolniti potrebe na trgu dela.

Pomoč EU

Vse od začetka leta je zaradi politične nestabilnosti v Severni Afriki na obale EU prispelo 25 000 beguncev, predvsem v Italijo in na Malto.

EU ima moralno dolžnost, da resničnim prosilcem za azil ponudi varno zatočišče. Od vseh držav EU se pričakuje, da priskočijo na pomoč, kadar nepričakovan naval priseljencev preseže zmogljivosti držav na zunanjih mejah EU.

Zaradi podob razmajanih čolnov, iz katerih se na plaže izkrcavajo begunci, hitro pozabimo, da je bolj strukturiran, temeljit in dolgoročen pristop k azilu in priseljevanju tudi v interesu Evrope.

Rešitev za EU

Podatki so zgovorni: leta 2007 je število delovno sposobnega prebivalstva v Evropi dosegalo 235 milijonov. Delovno aktivno prebivalstvo zagotavlja pokojnine ter financira zdravstvo in socialno varnost, ki sta že zdaj pod velikim pritiskom.

Leta 2060 bo v Evropi 50 milijonov delovno aktivnih prebivalcev manj, tudi če ohranimo današnjo stopnjo priseljevanja. Če je ne bomo, bo številno delovno aktivnih padlo kar za 110 milijonov in evropski socialni model bo v težavah.

Leta 2020 bomo samo v zdravstvenem sektorju potrebovali približno en milijon delavcev. Priseljenci lahko zapolnijo ta in druga delovna mesta.

Uravnotežen pristop

Novi predlogi Komisije o priseljevanju English ločujejo med gospodarskimi priseljenci, ki skušajo v EU vstopiti nezakonito, begunci, prosilci za azil in začasno razseljenimi osebami, ki se želijo vrniti v svojo domovino. Med predlogi so:

  • sprejem skupnega evropskega pristopa o prosilcih za azil (do leta 2012);
  • krepitev nadzora nad zunanjimi mejami EU in nad schengenskim območjem v EU za preprečevanje nezakonitega priseljevanja in kriminala;
  • zapolnjevanje pričakovanega pomanjkanja delovne sile v EU z zakonitimi priseljenci;
  • izmenjava informacij o najboljših praksah pri vključevanju zakonitih priseljencev;
  • strateški pristop v odnosih z državami zunaj EU za lažje zakonito priseljevanje in preprečevanje nezakonitega priseljevanja.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave