Navigačný riadok

Spoločný prístup k migrácii - 06/05/2011

Chlapec vyhadzujúci futbalovú loptu do vzduchu v azylovom centre na Malte © EU

EÚ plánuje vytvoriť spoločný azylový systém, posilniť kontroly na vonkajších hraniciach, sprísniť dohľad vo svojom bezhraničnom priestore a využiť imigračnú politiku pri odstraňovaní medzier na trhu práce.

Pomoc imigrantom

Počet migrantov zo severnej Afriky, ktorí od začiatku tohto roka pricestovali v dôsledku politických nepokojov na územie EÚ (najmä do Talianska a Maltu), predstavuje na 25 tisíc.

EÚ má morálnu povinnosť poskytnúť bezpečné útočisko legitímnym žiadateľom o azyl, pričom sa očakáva, že všetky členské štáty EÚ poskytnú pomocnú ruku tým krajinám, ktoré sú dôsledkami náhlej imigračnej vlny zasiahnuté najviac.

Pri pohľade na schátralé lode imigrantov a preplnené pláže si ani neuvedomujeme, že štruktúrovaný, komplexný a dlhodobý prístup v oblasti imigračnej a azylovej politiky je aj záujmom samotnej Európy.

Pomoc Európe

Čísla hovoria za seba. V roku 2007 tvorilo pracujúcu populáciu Európy celkovo 235 miliónov občanov. Títo pracovníci platia naše dôchodky a zdravotný a sociálny systém, ktoré sú v súčasnosti už aj tak pod značným tlakom.

Ak bude imigračný trend rovnaký ako doteraz, do roku 2060 bude v Európe o 50 miliónov pracujúcich občanov menej. Ak sa však tento trend zníži, pracujúcich, ktorí budú udržiavať európsky sociálny model pri živote, bude o 110 miliónov menej ako dnes.

Len v zdravotníckom sektore bude podľa odhadov do roku 2020 chýbať približne jeden milión odborníkov. Jedným z riešení je využiť migráciu na zaplnenie chýbajúcich pracovných miest.

Rovnovážny prístup

V nových návrhoch Komisie v oblasti migrácie English sa rozlišuje medzi hospodárskymi migrantmi, ktorí sa pokúšajú vstúpiť na územie EÚ nelegálne, a utečencami, žiadateľmi o azyl a dočasne vysídlenými osobami, ktoré majú záujem vrátiť sa do svojich domovských krajín. Tieto návrhy zahŕňajú:

  • prijatie spoločného európskeho prístupu k žiadateľom o azyl najneskôr do roku 2012;
  • posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach EÚ a dohľadu vo vnútornom bezhraničnom priestore s cieľom zabrániť nelegálnej imigrácii a trestnej činnosti;
  • využitie legálnej migrácie pri vypĺňaní očakávaného nedostatku pracovných miest a odbornosti;
  • zdieľanie informácií o najlepších spôsoboch integrácie imigrantov;
  • prijatie strategického prístupu vo vzťahoch s tretími krajinami s cieľom uľahčiť legálnu migráciu a predchádzať nelegálnej migrácii.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy