Ścieżka nawigacji

Wspólne podejście w zakresie imigracji - 06/05/2011

Chłopiec podrzucający piłkę w ośrodku dla osób ubiegających się o azyl na Malcie © UE

UE zamierza ujednolicić procedury udzielania azylu, wzmocnić kontrolę granic oraz nadzór nad strefą bez granic, jak również wykorzystać politykę imigracyjną do wypełnienia niedoborów na rynkach pracy.

Pomóc innym

Od początku tego roku w związku z zamieszkami w Afryce Północnej do UE − głównie do Włoch i na Maltę − przybyło 25 tys. uchodźców.

Unia ma moralny obowiązek zapewnić schronienie osobom starającym się o azyl, a w sytuacji gdy poszczególne kraje nie są w stanie poradzić sobie z gwałtownym napływem imigrantów, państwa UE muszą sobie pomagać.

Widok rozpadających się łodzi lądujących na plażach odwraca naszą uwagę od faktu, że bardziej zorganizowane, kompleksowe i długoterminowe podejście w zakresie azylu i migracji leży w interesie Europy.

Pomóc sobie

Liczby mówią same za siebie. W 2007 roku w Europie liczba ludności w wieku produkcyjnym wynosiła 235 mln. Osoby czynne zawodowo finansują systemy emerytalne i opieki zdrowotnej, które już teraz są dość przeciążone.

Jeżeli poziom imigracji pozostanie taki, jak dotychczas, do roku 2060 w Europie będzie o 50 mln mniej osób pracujących. Jeśli nie, liczba osób pracujących na utrzymanie europejskiego modelu socjalnego spadnie o 110 mln.

W samym sektorze opieki zdrowotnej do roku 2020 może zabraknąć około miliona pracowników. Imigranci mogą pomóc zapełnić miejsca pracy nie tylko w tym sektorze.

Zrównoważone podejście

Nowe propozycje Komisji w sprawie migracji English zakładają rozróżnienie między osobami próbującymi nielegalnie dostać się do UE z powodów ekonomicznych, uchodźcami, osobami ubiegającymi się o azyl oraz wysiedleńcami, którzy pragną powrócić do ojczyzny. Propozycje przewidują:

  • do roku 2012 przyjęcie wspólnego europejskiego podejścia w odniesieniu do osób ubiegających się o azyl
  • wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych UE i nadzoru nad obszarem bez granic, aby zapobiegać nielegalnej imigracji i przestępczości
  • wykorzystanie napływu legalnych imigrantów do wypełnienia miejsc pracy
  • wymianę informacji na temat jak najskuteczniejszej integracji legalnych imigrantów
  • strategiczne podejście w relacjach z krajami spoza UE, aby ułatwić legalną imigrację i zapobiegać nielegalnej.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki