Kruimelpad

Naar een gezamenlijke aanpak van de migratieproblematiek - 06/05/2011

Jongen gooit een bal in de lucht in een opvangcentrum op Malta © EU

De EU streeft naar een gemeenschappelijk asielbeleid, strengere controles aan de buitengrenzen, meer toezicht op de ruimte zonder binnengrenzen en een immigratiebeleid dat de leemtes op de arbeidsmarkt opvult.

Anderen helpen

Sinds begin dit jaar zijn er door politieke onrust in Noord-Afrika 25.000 migranten naar de EU gereisd, vooral naar Italië en Malta.

De EU heeft de morele plicht om echte vluchtelingen een veilig onderkomen te bieden. Als bepaalde EU-landen de plotselinge toestroom van migranten niet meer aankunnen, moeten zij op hulp van de EU-partners kunnen rekenen.

Maar door de beelden van krakkemikkige boten en migranten op het strand vergeten we soms dat een gestructureerd totaalbeleid voor asiel en migratie voor de lange termijn ook in het belang van Europa zelf is.

Onszelf helpen

De cijfers spreken voor zich. In 2007 hadden in Europa 235 miljoen mensen een baan. Zij betalen onze pensioenen, ons zorgstelsel en onze sociale voorzieningen, die nu al zwaar onder druk staan.

In 2060 zullen er in Europa 50 miljoen minder mensen werk hebben, als de immigratieniveaus uit het verleden tenminste op peil blijven. Als dat niet zo is, zullen er zelfs 110 miljoen werkenden minder zijn om het Europese sociale model op de been te houden.

Alleen al in de gezondheidszorg zullen er in 2020 naar schatting één miljoen vacatures niet kunnen worden opgevuld. Migranten kunnen helpen dit probleem op te lossen.

Een evenwichtige aanpak

De nieuwe voorstellen English van de Commissie over migratie maken onderscheid tussen economische migranten die de EU illegaal binnenkomen, vluchtelingen, asielzoekers en tijdelijk ontheemden die terug willen naar hun eigen land. De belangrijkste elementen zijn:

  • vaststelling van een gemeenschappelijke Europese aanpak van de asielproblematiek in 2012
  • strengere controles aan de buitengrenzen van de EU en beter toezicht op de ruimte zonder binnengrenzen om illegale migratie en criminaliteit te bestrijden
  • legale migratie om verwachte leemtes op de arbeidsmarkt op te vangen
  • uitwisseling van informatie over de integratie van legale migranten
  • een strategische aanpak voor de betrekkingen met landen buiten de EU om legale migratie te vergemakkelijken en illegale migratie te voorkomen

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links