Mogħdija tan-navigazzjoni

Niżviluppaw approċċ komuni għall-immigrazzjoni - 06/05/2011

Tifel jitfa' ballun fl-arja f'ċentru għar-refuġjati f'Malta © EU

L-UE qed tipprova toħloq sistema komuni għall-asil, issaħħaħ il-kontrolli mal-fruntieri, iżżid is-superviżjoni taż-żona ħielsa ta' vjaġġar mal-fruntieri tagħha u tuża l-politika dwar l-immigrazzjoni biex tgħin ħalli jimtlew in-nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol.

Ngħinuhom

Mill-bidu ta' din is-sena, l-instabbiltà politika fl-Afrika ta' Fuq ġabet magħha 25,000 migrant lejn ix-xtut tal-UE - prinċipalment fl-Italja u f'Malta.

L-UE għandha obbligu morali li tipprovdi refuġju sikur lir-refuġjati leġittmi, u l-pajjiżi tal-UE kollha mistennija jgħinu meta influss f'salt ta' immigranti jitfa' pressjoni qawwija fuq il-kapaċità tal-pajjiżi involuti b'mod dirett li jridu jieħdu ħsiebhom.

Iżda r-ritratti ta' dgħajjes se jaqgħu biċċiet u ta' bajjiet iffollati jaħbu l-fatt li hu wkoll fl-interess tal-Ewropa li jkun hemm approċċ aktar strutturat, komprensiv, u fit-tul għall-asil u l-migrazzjoni.

Ngħinu lilna nfusna

Iċ-ċifri jitħaddtu għalihom innifishom. Fl-2007, il-popolazzjoni b'età tax-xogħol fl-Ewropa ammontat għal 235 miljun persuna. Dawn il-ħaddiema qed iħallsu għall-pensjonijiet tagħna u qed jiffinanzjawlna s-sistemi tas-saħħa u tal-benefiċċji soċjali, li diġà jinsabu taħt pressjoni kbira.

Sal-2060 l-Ewropa se jkollha 50 miljun ħaddiem anqas jekk il-livelli storiċi tal-immigrazzjoni jinżammilhom il-livell tagħhom. Jekk dan ma jsirx, se jkun hemm 110 miljun ħaddiem anqas milli hawn illum sabiex il-mudell soċjali Ewropew jibqa' ħaj.

Ikkalkulat li sal-2020 fis-settur tas-saħħa biss se jkun hemm nuqqas ta' madwar miljun professjonist. Il-migranti jistgħu jgħinu biex dawn l-impjiegi u oħrajn jimtlew.

Approċċ ibbilanċjat

Il-proposti l-ġodda tal-Kummissjoni dwar il-migrazzjoni English jagħmlu distinzjoni bejn il-migranti ekonomiċi li jipprovaw jidħlu fl-Ewropa b'mod illegali, ir-refuġjati, dawk li jitolbu l-asil, u l-persuni spustati temporanjament li jixtiequ jmorru lura lejn pajjiżhom. Dawn jinkludu:

  • l-adozzjoni ta' approċċ komuni Ewropew għal dawk li jitolbu asil sal-2012
  • it-tisħiħ tal-verifiki mal-fruntieri esterni tal-UE u s-superviżjoni taż-żona ħielsa ta' vjaġġar bejn il-fruntieri interni biex ma jitħallewx il-migrazzjoni illegali u r-reati kriminali
  • l-użu ta' immigrazzjoni legali biex jimtlew in-nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol u tal-kapaċitajiet
  • il-qsim ta' informazzjoni dwar kif l-aħjar li jiġu integrati l-migranti legali
  • it-twassil ta' approċċ strateġiku fir-relazzjonijiet ma' pajjiżi li mhumiex fl-UE biex il-migrazzjoni legali ssir eħfef u biex ma titħalliex il-migrazzjoni irregulari.

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?

Links utli