Navigācijas ceļš

Vienotas pieejas izstrāde migrācijas jautājumā - 06/05/2011

Zēns spēlē bumbu patvēruma piešķiršanas centrā Maltā © ES

ES tiecas izveidot vienotu patvēruma piešķiršanas sistēmu, nostiprināt robežkontroli, uzlabot pārraudzību brīvas pārvietošanās zonā un izmantot imigrācijas politiku, lai gādātu par darba tirgus nodrošināšanu ar darbaspēku.

Palīdzība viņiem

Līdz ar politiskajiem konfliktiem Ziemeļāfrikā šī gada sākumā ES piekrastes teritorijās, galvenokārt Itālijā un Maltā, nonāca 25 000 migranti.

ES ir morāls pienākums uzņemt likumīgos patvēruma meklētājus, un no visām ES valstīm tiek sagaidīts, ka tās palīdzēs, ja neplānotas migrantu plūsmas gadījumā robežlīnijas valstis nespēs uzņemt visus ieceļotājus.

Tomēr ainas ar nedrošām laivām un cilvēkiem pārpildītām piekrastēm novirza domas no fakta, ka strukturētāka, aptverošāka, ilgtermiņa pieeja patvēruma piešķiršanas un migrācijas jautājumā ir arī Eiropas interesēs.

Palīdzība pašiem

Skaitļi runā paši par sevi. 2007. gadā Eiropā darbspējīgā vecumā esošo iedzīvotāju skaits bija 235 miljoni. Šie cilvēki finansē mūsu pensijas un veselības aizsardzības un sociālās labklājības sistēmas, kurām jau tagad līdzekļu nepietiek.

Ja saglabāsies vēsturiskās imigrācijas līmeņi, 2060. gadā strādājošo skaits Eiropā būs samazinājies par 50 miljoniem. Ja tie nesaglabāsies, Eiropas sociālais modelis būs jānodrošina strādājošajiem, kuru skaits būs sarucis par 110 miljoniem salīdzinājumā ar pašreizējo strādājošo skaitu.

Ir novērtēts, ka 2020. gadā tikai veselības aprūpē vien trūks aptuveni miljons speciālistu. Šajās un citās darbavietās varētu strādāt migranti.

Līdzsvarota pieeja

Komisijas priekšlikumos par migrāciju English tiek nošķirti ekonomiskie migranti, kuri mēģina iekļūt ES nelikumīgi, bēgļi, patvēruma meklētāji, uz laiku pārvietotas personas, kuras vēlas atgriezties savā valstī. Daži no priekšlikumiem ir šādi:

  • līdz 2012. gadam pieņemt vienotu Eiropas pieeju patvēruma meklētāju jautājumā;
  • pastiprināt ES ārējo robežu kontroli un iekšējās bezrobežu pārvietošanās zonas pārraudzību, lai novērstu nelikumīgu imigrāciju un noziedzību;
  • izmantot likumīgo migrāciju, lai nodrošinātu darba tirgu ar trūkstošo darbaspēku un prasmēm;
  • apmainīties ar informāciju par to, kā labāk integrēt legālos imigrantus;
  • stratēģiski veidot attiecības ar ārpussavienības valstīm, lai atvieglinātu legālo migrāciju un novērstu nelegālo.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites