Naršymo kelias

Bendrų veiksmų migracijos srityje rengimas - 06/05/2011

Berniukas, mėtantis kamuolį prieglobsčio centre Maltoje © ES

ES siekia sukurti bendrą prieglobsčio sistemą, sustiprinti sienų kontrolę, padidinti laisvo ES vidaus sienų kirtimo erdvės priežiūrą ir taikyti tokią imigracijos politiką, kuri padėtų užpildyti darbo rinkos spragas.

Pagalba migrantams

Nuo metų pradžios dėl politinių neramumų Šiaurės Afrikoje į ES (daugiausia Italiją ir Maltą) atvyko 25 000 migrantų.

ES moralinė pareiga - suteikti prieglobstį teisėtiems jo prašytojams. Visos ES šalys turėtų padėti, kai dėl staigaus migrantų antplūdžio arčiausiai neramumų židinių esančios valstybės narės nebepajėgia susitvarkyti vienos.

Tačiau sukiužusių laivų, varganų valtelių ir migrantų minių paplūdimiuose vaizdai atitraukia dėmesį nuo to fakto, kad Europai taip pat naudinga turėti sistemingesnę, visapusišką ir ilgalaikę prieglobsčio ir migracijos politiką.

Pagalba ES

Duomenys iškalbingi: 2007 m. Europoje buvo 235 mln. darbingo amžiaus gyventojų. Šie darbuotojai uždirba mūsų pensijas, finansuoja sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės sistemas, kurioms lėšų jau ir taip trūksta.

Jeigu ligšiolinis imigracijos lygis nesikeis, iki 2060 m. Europoje darbuotojų bus 50 mln. mažiau. Jeigu jis mažės, Europos socialinį modelį išlaikančių darbuotojų bus 110 mln. mažiau negu šiandien.

Prognozuojama, kad iki 2020 m. vien sveikatos priežiūros sektoriuje trūks apie milijono darbuotojų. Migrantai gali padėti užpildyti šias ir kitas darbo vietas.

Subalansuota politika

Naujuosiuose Komisijos pasiūlymuose dėl migracijos English skirtingai žiūrima į ekonominius migrantus, bandančius neteisėtai patekti į ES, pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus ir laikinai persikėlusius asmenis, norinčius grįžti į savo šalis. Be kita ko, siūloma:

  • iki 2012 m. patvirtinti bendrą ES prieglobsčio politiką;
  • sugriežtinti ES išorės sienų kontrolę ir laisvo keliavimo per vidaus sienas erdvės priežiūrą, siekiant užkirsti kelią neteisėtai imigracijai ir nusikalstamumui;
  • siekti, kad teisėti migrantai užpildytų numatomas laisvas trūkstamos specializacijos darbuotojų darbo vietas;
  • dalytis informacija apie tai, kaip geriausiai integruoti teisėtus imigrantus;
  • laikytis strateginės pozicijos dėl ryšių su ES nepriklausančiomis valstybėmis, siekiant supaprastinti teisėtą migraciją ir užkirsti kelią neteisėtai migracijai.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos