Cosán nascleanúna

Comh-chur chuige faoin imirce a fhorbairt - 06/05/2011

Garsún is peil á caitheamh san aer aige ag lárionad tearmainn i Málta © AE

Tá faoin AE comhchóras tearmainn a chruthú, rialuithe teorann a neartú, maoirseacht ar a limistéar taistil gan teorainn a mhéadú agus beartas inimirce a úsáid chun bearnaí i margadh an tsaothair a líonadh.

Cabhrú leo

Ó thús na bliana seo, thug corraíl pholaitiúil san Afraic Thuaidh 25 000 imirceach go tíortha an AE - an Iodáil agus Málta go háirithe.

Tá dualgas morálta ar an AE ionad sábháilte a chur ar fáil do lorgairí tearmainn dlisteanacha, agus tá súil go gcabhróidh tíortha uile an AE nuair a thagann tuile thobann imirceach a chuireann brú ar chumas na dtíortha túslíne iad a láimhseáil.

Ach de dheasca íomhánna na mbád raingléiseacha is na dtránna plódaithe, ní léir i gcónaí gurb é féinleas na hEorpa cur chuige níos sruchtúrtha, níos cuimsithí is níos fadtéarmaí faoi imirce is tearmann a fhorbairt.

Cabhrú linn féin

Tá na huimhreacha thar a bheith soiléir. In 2007, iomlán 235 milliún a bhí ag obair san Eoraip. Na hoibrithe sin a íocann ár bpinsin agus a mhaoiníonn ár gcórais sláinte agus leasa shóisialta, atá faoi mhórbhrú cheana féin.

Faoi 2060, beidh 50 milliún oibrí níos lú ag an Eoraip má leanann leibhéil inimirce na staire. Mura leanann, beidh 110 milliún oibrí níos lú ná inniiu chun samhail shóisialta na hEorpa a choimeád beo.

Faoi 2020 meastar go mbeidh ganntanas thart ar mhilliún gairmiúlach in earnáil na sláinte amháin. Líonfadh inimircigh na poist sin agus poist eile nach iad.

Cur chuige cothrom

Idirdhealaíonn tograí nua imirce English an Choimisiúin idir imircigh gheilleagracha a bhfuil fúthu teacht isteach san AE go mídhleathach, dídeanaithe, lorgairí tearmainn, agus daoine atá easáitithe go sealadach is ar mian leo filleadh ar a dtíortha dúchais. Áirítear orthu:

  • comh-chur chuige faoi lorgairí tearmainn a ghlacadh faoi 2012
  • seiceálacha ag teorainneacha seachtracha an AE agus maoirseacht ar an limistéar inmheánach taistil gan teorainn a neartú chun imirce mhídhleathach is coireacht a chosc
  • imirce dhleathach a úsáid chun ganntanais scileanna agus oibrithe a líonadh
  • faisnéis a roinnt faoin tslí is fearr chun inimircigh dhleathacha a imeascadh
  • cur chuige straitéiseach a ghlacadh faoi chaidreamh le tíortha neamh-AE chun imirce dhleathach a éascú agus imirce neamhrialta a chosc.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links