Navigatsioonitee

Rändele ühise lähenemisviisi väljatöötamine - 06/05/2011

Poiss löömas jalgpalli Maltal asuvas varjupaigakeskuses © EU

EL püüab luua ühist varjupaigasüsteemi, tugevdada piirikontrolli, karmistada oma sisepiirideta vaba liikumise alal järelevalvet ning kasutada sisserändepoliitikat selleks, et täita tööturul olevaid tühimikke.

Teiste aitamine

Alates käesoleva aasta algusest Põhja-Aafrikas toimunud poliitilised rahutused on toonud ELi (peamiselt Itaaliasse ja Maltale) 25 000 sisserändajat.

ELil on moraalne kohustus pakkuda seaduslikele varjupaigataotlejatele pelgupaika ning sisserändevoo järsu suurenemise puhul oodatakse abi kõikidelt ELi liikmesriikidelt, et täiendada ELi piiririikide suutlikkust sisserändajatega tegelemisel.

Lagunevate paatide ja rahvast täis randade pildid varjutavad aga tõsiasja, et Euroopal endalgi on struktureeritumat, kõikehõlmavat ning pikaajalist varjupaiga- ja sisserändepoliitikat käsitleva lähenemisviisi väljatöötamiseks mängus olulised huvid.

Meie endi aitamine

Arvud räägivad enda eest. 2007. aastal oli Euroopas 235 miljonit tööealist inimest. Need töötajad maksavad meie pensionide eest ning rahastavad meie sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusüsteeme, mis on juba nüüd märkimisväärse surve all.

Kui sisserändajate hulk jääb varasemaga võrreldes samale tasemele, on Euroopas 2060. aastal 50 miljonit töötajat vähem. Kui need samaks ei jää, on Euroopas praegusega võrreldes 110 miljonit töötajat vähem, kes peaksid aitama Euroopa sotsiaalset mudelit säilitada.

Eeldatavasti on 2020. aastaks ainuüksi tervishoiusektoris puudu ligikaudu miljon töötajat. Sisserändajad võivad aidata täita neid ja ka muid töökohti.

Tasakaalustatud lähenemisviis

Komisjoni uutes ettepanekutes sisserände kohta English tehakse vahet majandusmigrantidel, kes proovivad ELi siseneda ebaseaduslikult, põgenikel, varjupaigataotlejatel ja ajutiselt oma koduriigist eemalolevatel isikutel, kes soovivad sinna naasta. Ettepanekutega soovitakse:

  • 2012. aastaks vastu võtta ühine Euroopa lähenemisviis varjupaigataotlejatele;
  • tugevdada kontrolli ELi välispiiridel ning järelevalvet sisepiirideta vaba liikumise alal, et ennetada ebaseaduslikku sisserännet ja kuritegevust;
  • kasutada seaduslikku rännet selleks, et täita eeldatavad tühimikud tööjõu ja oskuste alal;
  • jagada teavet selle kohta, kuidas aidata kõige paremini seaduslikel sisserändajatel integreeruda;
  • kasutada strateegilist lähenemisviisi suhetes kolmandate riikidega, et lihtsustada seaduslikku ja ennetada ebaseaduslikku rännet.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad