Навигационна пътека

Разработване на общ подход към миграцията - 06/05/2011

Дете, играещо с футболна топка в център за бежанци в Малта © ЕС

ЕС се опитва да създаде обща система за предоставяне на убежище, да засили граничните проверки и контрола над пространството за пътуване без граници и да използва имиграционната политика за запълване на празнотите на трудовия пазар.

Да им помогнем

От началото на тази година в резултат на политическите събития в Северна Африка 25 000 мигранти пристигнаха в ЕС - предимно в Италия и Малта.

ЕС има морално задължение да предостави убежище на законно търсещите убежище лица, като от всички държави-членки се очаква да окажат помощ, когато внезапен приток на мигранти затрудни страните "на първа линия" да ги приемат.

Картините с разнебитени лодки и претъпкани плажове засенчват факта, че в интерес на самата Европа е да има по-структуриран, широкообхватен и дългосрочен подход към предоставянето на убежище и миграцията.

Да си помогнем сами

Цифрите са красноречиви. През 2007 г. работещото население в Европа е възлизало на 235  млн. души. Тези работещи финансират изплащането на пенсии и здравната и социалноосигурителната система, които вече са подложени на силен натиск.

До 2060 г. работещото население в Европа ще е с 50  млн. души по-малко, ако историческите равнища на имиграция се запазят. В противен случай работещите ще бъдат със 110  млн. по-малко, а именно те помагат за запазването на европейския социален модел.

До 2020 г. се очаква недостиг на около 1 млн. професионалисти само в здравния сектор. Мигрантите могат да заемат тези и други работни места.

Балансиран подход

В новите предложения за миграцията English на Комисията се прави разлика между икономически мигранти, опитващи се да влязат незаконно в ЕС, бежанци, търсещи убежище лица и временно разселени лица, които искат да се върнат в родните си страни. Предложенията включват:

  • приемане на общ европейски подход към търсещите убежище лица до 2012 г.;
  • засилване на проверките по външните граници на ЕС и на контрола над вътрешното пространство за пътуване без граници, за да се предотвратят нелегалната имиграция и престъпността;
  • използване на легалната миграция за избягване на очаквания недостиг на работна ръка и на определени умения;
  • обмен на информация как най-добре да бъдат интегрирани законните имигранти;
  • стратегически подход към отношенията със страни извън ЕС, за да се улесни законната миграция и да се предотврати незаконната такава.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки