Sökväg

Romerna ska integreras bättre i samhället - 07/04/2011

Fem romska barn © EU

EU:s nya plan ska ge romerna bättre tillgång till utbildning, jobb, hälso- och sjukvård och bostäder.

Begreppet "romer" används om olika befolkningsgrupper som själva kanske kallar sig romer, zigenare, resande, ashkalier eller sinti. Romerna är med sina 11 miljoner Europas största etniska minoritet. Det finns romska befolkningsgruppper i nästan alla EU-länder.

Romerna är dock ofta mer utsatta än resten av befolkningen. Många saknar den utbildning som krävs för att få jobb. De har ofta kortare medellivslängd och bor i sämre bostäder.

I EU:s ram för nationella strategier för romernas integration DeutschEnglishfrançais föreslår kommissionen EU-mål för att förbättra romernas livskvalitet och socioekonomiska situation och minska klyftorna i samhället.

  • Alla romska barn ska åtminstone gå ut grundskolan - enligt en undersökning i sex EU-länder är det bara 42 procent av barnen som gör det.
  • Tillgång till yrkesutbildning, arbetsmarknaden och hjälp att starta eget - sysselsättningsgraden ligger långt under EU-genomsnittet, särskilt bland kvinnorna.
  • Lika tillgång till hälso- och sjukvård och social service - lägre barnadödlighet är ett prioriterat område.
  • Lika tillgång till bostäder, även subventionerat boende - man ska till exempel se till att de har el och rinnande vatten.

EU-länderna ska före årsskiftet ta fram sina egna strategier för romerna med hjälp av dessa riktlinjer.

Planen innehåller också förslag på hur EU:s finansiering bättre ska tillgodose romernas behov. Medlemsländerna använder inte EU-pengarna till projekt för romer i tillräcklig utsträckning.

Att ge romerna samma rättigheter och möjligheter som alla andra är en förutsättning för deras integration och för minskade samhällsklyftor. Samhället tjänar på det även ekonomiskt. Med bättre utbildning kan fler romer få jobb och bidra till ekonomin. Det leder till lägre utgifter för socialbidrag och större skatteintäkter.

Kommissionen ska med hjälp av EU:s byrå för grundläggande rättigheter English följa upp hur de nationella strategierna genomförs och varje år rapportera till Europaparlamentet och rådet.

Läs mer om EU och romerna

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar