Kruimelpad

Betere integratie van Roma - 07/04/2011

Een groepje van vijf jonge Roma-kinderen in het gras © EU

Plan voor betere toegang van Roma tot onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg en huisvesting

"Roma" is een overkoepelende benaming voor diverse groepen die zichzelf onder andere Roma, Manouchen, Ashkalije of Sinti noemen. Met zo'n 11 miljoen mensen is dit de grootste etnische minderheid in Europa. In bijna alle EU-landen zijn er Roma-gemeenschappen.

De Roma hebben het in Europa moeilijker dan de rest van de bevolking. Veel van hen hebben niet genoeg scholing om een baan te kunnen vinden. Vaak leven ze ook minder lang en zijn ze slecht gehuisvest.

Het EU-kader voor de nationale strategieën voor de integratie van Roma DeutschEnglishfrançais bevat doelstellingen om in de hele EU de levenskwaliteit van de Roma te verbeteren en zo de sociaaleconomische kloof met de reguliere samenleving te overbruggen. Deze doelstellingen zijn:

  • alle Roma-kinderen moeten het lager onderwijs voltooien. Uit een onderzoek in zes EU-landen bleek dat 42% van de Roma-jongeren dit nu halen
  • volwaardige toegang tot beroepsopleidingen, arbeidsmarkt en ondersteuning voor starters. Hun arbeidsparticipatie ligt tot nu toe, vooral wat de vrouwen betreft, ver beneden het EU-gemiddelde
  • gelijke toegang tot gezondheidszorg, preventieve zorg en sociale diensten. Lagere kindersterfte is een prioriteit
  • niet-discriminerende toegang tot huisvesting, sociale huisvesting inbegrepen. Hieraan kan bijvoorbeeld worden gewerkt door de Roma-gemeenschappen aan te sluiten op water en elektriciteit

De EU-landen moeten aan de hand van deze richtsnoeren tegen eind dit jaar nationale strategieën voor de Roma vaststellen.

Het plan omvat ook voorstellen om het gebruik van de beschikbare EU-financiering beter op de Roma-doelstellingen af te stemmen. Tot nu toe gebruiken de meeste EU-landen het geld dat door de EU ter beschikking wordt gesteld om projecten voor de Roma te steunen niet goed genoeg.

Voor de integratie van de Roma en voor de sociale cohesie van de samenleving is het belangrijk dat zij dezelfde rechten en kansen krijgen als alle anderen. Dit heeft ook economische voordelen. Met de juiste vaardigheden om op de arbeidsmarkt terecht te kunnen, kunnen de Roma de economische productiviteit vergroten, hoeft de overheid minder uitkeringen te betalen en stijgen de inkomsten uit de belastingen.

De Commissie zal de vorderingen van de nationale strategieën voor de Roma volgen, onder meer via het EU-bureau voor de grondrechten English , en jaarlijks verslag uitbrengen aan het Parlement en de Raad.

Meer over de EU en de Roma

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links