Navigācijas ceļš

Jauni mērķi attiecībā uz romu ciešāku integrāciju - 07/04/2011

Pieci mazi romu bērni stāv zālītē © ES

Plāns, kura mērķis ir čigāniem padarīt vieglāk pieejamu izglītību, darba tirgu, veselības aprūpi un mājokli.

Vārds "romi" ir visaptverošs termins, ar ko apzīmē dažādas radniecīgas grupas, kas pašas sevi sauc atšķirīgi: par romiem, čigāniem, manušiem, aškali vai sinti. Pavisam ir apmēram 11 miljoni romu, un viņi ir Eiropas lielākā mazākumtautība. Gandrīz visās ES dalībvalstīs ir romu kopienas.

Eiropā šīs tautības pārstāvjiem klājas grūtāk nekā citiem iedzīvotājiem. Daudziem nav izglītības, kas vajadzīga, lai varētu dabūt darbu. Viņiem bieži ir īsāks mūžs, un viņi dzīvo sliktākos mājokļos.

ES izstrādātajā romu integrācijas plānā DeutschEnglishfrançais izvirzīti visas ES mēroga mērķi attiecībā uz romu dzīves kvalitātes uzlabošanu un sociālekonomiskās atstumtības pārvarēšanu. Mērķi ir šādi:

  • visiem šīs tautības bērniem būtu jāpabeidz pamatskola (pētījumā, kas veikts sešās ES valstīs, noskaidrots, ka pašlaik šo izglītības posmu sasniedz tikai 42 % romu bērnu);
  • jāgādā, lai romiem būtu pilnībā pieejama arodizglītība, darba tirgus un pašnodarbinātības iespējas (jo nodarbināto īpatsvars — it īpaši sieviešu — ir ievērojami zemāks par ES vidējo);
  • jāgādā, lai veselības aprūpe, profilaktiska aprūpe un sociālie pakalpojumi romiem būtu tikpat pieejami kā citiem iedzīvotājiem (šajā jomā vislielākā prioritāte ir bērnu mirstības samazināšana);
  • jāpanāk, lai mājokļu (tostarp sociālo mājokļu) jomā nebūtu diskriminācijas, piemēram, romu apdzīvotās ēkas pieslēdzot ūdensvadam un elektrotīklam;

ES dalībvalstīm būs pienākums līdz šā gada beigām atbilstīgi minētajām pamatnostādnēm izstrādāt pašām savas stratēģijas, kā labāk sabiedrībā integrēt romus.

Plānā arī ierosinātas metodes, kā lietderīgāk izmantot pašlaik pieejamos ES līdzekļus, lai mērķtiecīgāk risinātu romu problēmas. Pašlaik lielākā daļa dalībvalstu ES piešķirto naudu, kas domāta romiem paredzētu projektu atbalstīšanai, neizmanto pietiekami lietderīgi.

Romu integrācija un sabiedrības sociāla kohēzija ir iespējamas vien tad, ja romiem ir tādas pašas tiesības un iespējas kā jebkuras citas tautības cilvēkiem. Tā varētu nākt par labu arī tautsaimniecībai. Kad romiem būs iemaņas, ko prasa darba devēji, un viņi varēs dabūt darbu, viņi spēs sniegt savu ieguldījumu ekonomikas izaugsmē, līdz ar to valstij būs jātērē mazāk naudas pabalstiem un pieaugs nodokļu ieņēmumi.

Komisija uzraudzīs, kā valstis īsteno savas romu integrācijas stratēģijas, proti, to darīs ES Pamattiesību aģentūra English . Par rezultātiem Komisija katru gadu ziņos Parlamentam un Padomei.

Vēl par ES un romiem

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites