Naršymo kelias

Nauji geresnės romų integracijos tikslai - 07/04/2011

Romų vaikai © ES

Romų galimybių mokytis, patekti į darbo rinką, naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir gauti būstą gerinimo planas.

Romai - plačiausia sąvoka, kuria įvardijamos įvairios grupės, save vadinančios romais, čigonais, manušais, aškaliais arba sintais. Tai didžiausia Europos etninė mažuma - jų yra apie 11 milijonų. Romų bendruomenių esama beveik visose ES šalyse.

Europoje romams kyla daugiau sunkumų nei kitiems jos gyventojams. Daugeliui romų trūksta išsilavinimo, būtino ieškant darbo. Jie dažnai gyvena trumpiau ir glaudžiasi prastos kokybės būstuose.

ES romų integracijos nacionalinių strategijų plane DeutschEnglishfrançais nustatomi ES masto tikslai kelti romų gyvenimo kokybę ir užpildyti socialines bei ekonomines spragas, galinčias juos skirti nuo visuomenės daugumos. Plano tikslai:

  • pasiekti, kad visi romų vaikai baigtų pradinę mokyklą: šešiose ES šalyse atlikto tyrimo duomenimis, šiuo metu ją baigia tik 42 % vaikų,
  • suteikti visas galimybes mokytis profesijos, patekti į darbo rinką ir naudotis savarankiško darbo programomis: romų užimtumo, ypač moterų, lygis gerokai žemesnis nei ES vidurkis,
  • užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos bei prevencinės priežiūros ir socialinėmis paslaugomis; prioritetas - mažesnis vaikų mirtingumas,
  • užtikrinti lygias galimybes gauti būstą, taip pat ir socialinį, pavyzdžiui, suteikiant romų bendruomenėms galimybę naudotis viešosiomis vandens ir elektros energijos tiekimo paslaugomis.

ES šalių bus prašoma naudojantis šiomis gairėmis iki metų pabaigos parengti nacionalines romų strategijas.

Plane taip pat siūlomi būdai tinkamiau naudoti turimas ES lėšas, kad būtų geriau tenkinamos romų reikmės. Šiuo metu dauguma valstybių narių ES lėšų romams skirtiems projektams remti nepanaudoja pakankamai gerai.

Užtikrinti, kad romai turėtų tokias pačias teises ir galimybes kaip visi kiti gyventojai, svarbu siekiant jų integracijos ir visuomenės socialinei sanglaudai. Tai naudinga ir ekonomikai. Turėdami reikiamų gebėjimų ir galėdami rasti darbą, romai galės prisidėti prie ekonominio produktyvumo, nes valstybėms reikės mokėti mažiau išmokų ir padidės jų mokestinės pajamos.

Komisija, visų pirma padedama ES pagrindinių teisių agentūros English , stebės nacionalinių romų integracijos strategijų įgyvendinimo pažangą, ir kasmet atsiskaitys Europos Parlamentui ir Tarybai.

Daugiau apie ES ir romus

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos