Navigációs útvonal

Új célok a romák jobb beilleszkedése érdekében - 07/04/2011

Öt roma kisgyerek © EU

A Bizottság tervet dolgozott ki a romák oktatáshoz, munkaerő-piachoz, egészségügyi ellátáshoz és lakhatáshoz történő hozzáférés javításáról

A "romák" megnevezés a roma népcsoportok összefoglaló neve. A csoport tagjai magukat romáknak, cigányoknak, manusnak vagy szintóknak nevezik. Európa legnagyobb etnikai kisebbsége mintegy 11 millió főt számlál. Szinte valamennyi uniós tagállamban élnek roma közösségek.

A romák Európában több nehézséggel küzdenek, mint a lakosság többi része. Sokan közülük nem rendelkeznek olyan iskolai végzettséggel, amely az elhelyezkedéshez szükséges lenne. Várható élettartamuk kevesebb és gyakran rossz minűségű lakásokban élnek.

A romák beilleszkedésére irányuló tagállami stratégiákat összefogó uniós keret DeutschEnglishfrançais olyan EU-szintű célkitűzéseket határoz meg, amelyek a romák életminőségének növelése céljából az őket a lakosság többi részétől elválasztó társadalmi-gazdasági különbségek kiegyenlítésére irányulnak. E célok a következők:

  • a roma gyermekek végezzék el az általános iskolát - egy hat uniós országban végzett felmérés szerint a fiataloknak csak 42%-a rendelkezik általános iskolai végzettséggel
  • a romáknak legyen lehetőségük a szakképzésre, férjenek hozzá a munkaerőpiachoz és tudjanak önfoglalkoztatóként dolgozni - foglalkoztatási arányuk (különösen a nőké) jóval az uniós átlag alatt van
  • egyenlő eséllyel férjenek hozzá az egészségügyi és megelőző ellátásokhoz, valamint a szociális szolgáltatásokhoz - a legfőbb cél a gyermekhalandóság csökkentése
  • a lakáshoz (ideértve a szociális lakáshoz) jutás diszkrimináció-mentesen történjen - a roma közösségeket például vízzel és elektromossággal kell ellátni

A Bizottság arra kéri az uniós tagállamokat, hogy az év végéig ezen iránymutatások alapján dolgozzák ki saját romastratégiájukat.

A dokumentum javaslatokat tesz arra vonatkozóan is, miképpen lehet a meglévő uniós finanszírozást oly módon felhasználni, hogy az jobban kielégítse a romák igényeit. A legtöbb tagállam jelenleg nem használja fel célirányosan az EU által biztosított pénzforrásokat és nem támogat elég olyan projektet, amely a romákat állítja a középpontba.

A romák beilleszkedése, illetve a társadalmi kohézió érdekében nagyon fontos, hogy a romák ugyanolyan jogokkal és lehetőségekkel rendelkezzenek, mint bárki más. Mindennek gazdasági haszna is lesz. Az elhelyezkedéshez szükséges képesítésekkel felvértezve a romák hozzá tudnak majd járulni a gazdasági növekedéshez, mivel az állami támogatások mértéke csökkenni, míg a jövedelem-adókból származó bevétel növekedni fog.

A Bizottság az Alapjogi Ügynökség English segítségével nyomon fogja követni a romák beilleszkedését megcélzó tagállami stratégiák fejlődését, amiről évente jelentést tesz a Parlamentnek és a Tanácsnak.

További információk az EU-ról és a romákról

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?

Hasznos linkek