Cosán nascleanúna

Na Romaigh - sproiceanna nua don lánpháirtíocht. - 07/04/2011

Cúigear páiste Romach ina seasamh ar fhéar © EU

Plean chun rochtain na Romach ar oideachas, ar chúram sláinte, ar mhargadh na bpost agus thithíocht a fheabhsú.

Is éard is "Romaigh" ann na téarma a chlúdaíonn na grúpaí Romach éagsúla a d'fhéadfaidís cur síos a dhéanamh orthu féin mar Romaigh, Giofóga, Manouches, Ashkali nó Sintigh. Is iad an mionlach eitneach is mó san Eoraip, le daonra thart ar 11 milliún. Tá pobail Romach i mbeagnach gach tír san Eoraip.

Bíonn cruatan níos mó i ndán don phobal Romach san Eoraip ná don chuid eile don daonra. Tá easpa oideachais i measc an phobail sin, oideachas atá riachtanach chun post a fháil. Go minic bíonn saolta níos giorra acu, agus bíonn cónaí orthu i dtithíocht ar chaighdeán íseal.

Leagann Creatchlár straitéisí náisiúnta chomhtháthú Romach an AE DeutschEnglishfrançais spriocanna ar fud an AE le caighdeán beatha an phobail Romach a ardú agus na bearnaí socheacnamaíochta idir iad féin agus an tsochaí phríomhshrutha a bhaint amach. Is iad na spriocanna atá ann ná:

  • go gcríochnódh gach páiste Romach an bunoideachas - léirigh suirbhé i sé thíortha de chuid an AE, nach gcríochnaíonn ach 42% don óige an chéim seo
  • rochtain iomlán ar an ngairmoiliúint, ar mhargadh na bpost agus ar scéimeanna féinfhostaíochta - tá rátaí fostaíochta, do na mná ach go háirithe, i bhfad faoi mheán an AE
  • rochtain chothrom ar chúram sláinte, cúram coisctheach agus séirbhísí sóisialta - agus rátaí mortlaíochta i measc páistí a ísliú mar thasc tosaigh
  • rochtain neamh-idirdhealaitheach ar thithíocht agus ar thithíocht shóisialta - mar shampla, trí na pobail Romach a nascadh le soláthar uisce phoiblí agus le foinsí cumhachta poiblí

Beidh sé mar dhualgais ar thíortha an AE a straitéisí náisiúnta Romach féin a chumadh roimh dheireadh na bliana, ag baint feidhm as na treoirlínte seo.

Molann an plean, chomh maith, bealaí chun feidhm níos fearr a bhaint as maoiniú infhaighte ón AE a chur ar fáil do riachtanais Romach. Faoi láthair, ní úsáideann na baillstáit an t-airgead a chuireann an AE ar fáil ar bhonn éifeachtach, trí thacaíocht a thabhairt do thionscadail atá dírithe ar na Romaigh.

Tá sé tábhachtach do chomhtháthú na Romach isteach sa tsochaí go mbeadh na cearta céanna agus na deiseanna céanna acu, is atá ag gach duine eile. Geallann sé sochair eacnamaíocha freisin. Leis na scileanna cuí, beidh na Romaigh in ann cur le táirgiúlacht eacnamaíochta - ag gearradh íocaíochtaí sochair agus ag ardú ioncaim cánach.

Déanfaidh an Coimisiún monatóireacht ar dhul chun cinn na straitéisí náisiúnta chomhtháthú Romach, go háirithe trí Ghníomhaireacht an AE um Chearta Bunúsacha English , agus déanfaidh siad tuairisc a sheoladh ar ais chuig an bParlaimint agus an Chomhairle gach bliain.

Breis faoin AE agus Romaigh

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links