Navigointipolku

Romanien integrointia parannettava - 07/04/2011

Viisi romanilasta seisoo joutomaalla © EU

Uusien strategioiden tavoitteena on parantaa romanien koulutusta, työllisyyttä, terveydenhuoltoa ja asuinoloja.

Romani on yleisnimitys eri romaniyhteisöille, jotka kutsuvat itseään myös mm. nimellä mustalainen, tumma, manouche, ashkali tai sinti. Romaneja on Euroopassa noin 11 miljoonaa, ja he ovat Euroopan suurin etninen vähemmistö. Lähes jokaisessa EU-maassa on romaniyhteisöjä.

Euroopan romanien elinolot ovat huomattavasti huonommat kuin valtaväestöllä. Monilla ei ole riittävästi koulutusta saadakseen töitä. Heidän elinajanodotteensa on keskiarvoa alhaisempi ja asuinolot usein kurjat.

Komission tuoreessa puitekehyksessä romanien kansallisille integrointistrategioille DeutschEnglishfrançais asetetaan EU:n laajuiset tavoitteet romanien elämänlaadun parantamiselle ja sosioekonomisten erojen kaventamiselle, jotta romanit eivät syrjäytyisi muusta yhteiskunnasta. Tavoitteena on

  • varmistaa, että kaikki romanilapset suorittavat ainakin alemman perusasteen koulutuksen. Kuudessa EU-maassa tehdyn tutkimuksen mukaan vain 42 % romanilapsista saa päätökseen alemman perusasteen opinnot
  • taata romaneille täysimääräinen pääsy ammattikoulutukseen, työmarkkinoille ja yrittäjyysohjelmiin - varsinkin romaninaiset työllistyvät huomattavasti EU:n keskiarvoa heikommin
  • taata romaneille yhtäläiset mahdollisuudet terveydenhoitoon, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja sosiaalipalveluihin. Erityisesti lapsikuolleisuutta olisi vähennettävä
  • varmistaa syrjimättömyys asumispalveluissa, mm. sosiaalisessa asuntotarjonnassa ja julkisten palvelujen, kuten veden ja sähkön, saannissa.

Jokaisen EU-maan on vuoden 2011 loppuun mennessä laadittava kansallinen romanistrategiansa komission linjausten pohjalta.

Puitekehyksessä ehdotetaan myös ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa romanien tukemiseen tarkoitettujen EU:n varojen käyttöä. Useimmat EU-maat eivät nykyisin kohdenna EU:n myöntämiä varoja riittävän hyvin romaneille suunnattuihin hankkeisiin.

Romanien yhdenvertaisten oikeuksien ja mahdollisuuksien varmistaminen on tärkeää heidän yhteiskuntaan integroitumisensa ja yhteiskunnan yleisen yhteenkuuluvuuden kannalta. Siitä koituu myös taloudellista hyötyä. Romanien koulutukseen panostaminen parantaa heidän työllisyyttään ja näin myös koko talouden tuottavuutta, vähentää valtion sosiaaliavustuskuluja ja lisää tuloverosta saatavia tuloja.

Komissio seuraa kansallisten integraatiostrategioiden edistymistä erityisesti EU:n perusoikeusviraston English kautta ja raportoi siitä vuosittain Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle.

Lisää EU:sta ja romaneista

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä