Διαδρομή πλοήγησης

Ρομά: νέοι στόχοι για καλύτερη ένταξη - 07/04/2011

Παιδιά των Ρομά σε ένα χωράφι © EU

Σχέδιο για μεγαλύτερη πρόσβαση των Ρομά στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση.

Ο όρος "Ρομά" είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει όλους όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως Ρομά, Αθίγγανοι, Μανούς, Ασκάλι ή Σίντι. Στην Ευρώπη αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα, με πληθυσμό 11 περίπου εκατομμύρια. Κοινότητες των Ρομά υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ.

Σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, οι Ρομά της Ευρώπης αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα. Πολλοί απ' αυτούς δεν έχουν την εκπαίδευση που χρειάζεται για να βρουν δουλειά. Συνήθως ζουν λιγότερα χρόνια και διαβιώνουν κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες.

Tο ενωσιακό πλαίσιο για τη χάραξη εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά DeutschEnglishfrançais ορίζει πανενωσιακούς στόχους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ρομά, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων που συχνά τους απομονώνει από τον κοινωνικό ιστό. Οι στόχοι αυτοί είναι:

  • όλα τα παιδιά των Ρομά να ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση - σχετική έρευνα σε έξι χώρες της ΕΕ έδειξε ότι μόλις το 42% των παιδιών των Ρομά τελειώνουν το δημοτικό
  • πλήρης πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση, την αγορά εργασίας και προγράμματα αυτοαπασχόλησης - τα ποσοστά απασχόλησης, ιδίως των γυναικών, είναι πολύ χαμηλότερα του κοινοτικού μέσου όρου
  • ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την προληπτική ιατρική και τις κοινωνικές υπηρεσίες - με προτεραιότητα τη μείωση των ποσοστών παιδικής θνησιμότητας
  • άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε υπηρεσίες στέγασης, κυρίως κοινωνικής στέγασης - για παράδειγμα, με τη σύνδεση των κοινοτήτων των Ρομά με τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Κάθε χώρα της ΕΕ θα κληθεί να χαράξει πριν από το τέλος του έτους τη δική της εθνική στρατηγική υπέρ των Ρομά με γνώμονα τις παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές.

Το σχέδιο προτείνει επίσης τρόπους για αποτελεσματικότερη χρήση των κοινοτικών πόρων με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των Ρομά. Σήμερα, τα περισσότερα κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούν με ικανοποιητικό τρόπο τους πόρους που παρέχει η ΕΕ για τη στήριξη σχεδίων υπέρ των Ρομά.

Η εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών στους Ρομά έχει ιδιαίτερη σημασία για την ένταξή τους αλλά και για την κοινωνική συνοχή. Αυτό αναμένεται επίσης να αποφέρει οικονομικά οφέλη. Έχοντας αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες για την εύρεση εργασίας, οι Ρομά θα μπορούν να συμβάλλουν στην παραγωγικότητα της οικονομίας - χάρη στη μείωση των καταβαλλόμενων κοινωνικών παροχών και την αύξηση των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά, κυρίως μέσω του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ English , και θα υποβάλλει σχετική έκθεση κάθε χρόνο στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Περισσότερα για την ΕΕ και τους Ρομά

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι