Sti

Roma - nye mål for bedre integration - 07/04/2011

Fem romabørn på græsplæne © EU

Planer om at forbedre romaers adgang til uddannelse, arbejdsmarked, sundhedspleje og boliger.

"Roma" er en betegnelse for en række grupper, der måske selv kalder sig roma, men også f.eks. sigøjnere, manush, kalé eller sinti. De tæller omkring 11 millioner og er dermed Europas største etniske mindretal. Der er romasamfund i næsten alle EU-lande.

Romaer i Europa står over for større problemer end resten af befolkningen. Mange har ikke den nødvendige uddannelse til at finde et arbejde. De har ofte en lavere gennemsnitslevetid og bor i dårlige boliger.

EU's ramme for de nationale strategier for integration af romaer DeutschEnglishfrançais opstiller mål på EU-plan. Romaer skal have en bedre livskvalitet, der skal lukkes socioøkonomiske huller, der kan holde dem uden for samfundet som helhed. Målene er:

  • at alle romabørn skal have fuld skolegang - en undersøgelse i seks EU-lande viser, at kun 42 % af de unge opfylder kravet
  • fuld adgang til erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedet og ordninger for selvstændig virksomhed - beskæftigelsesgraden ligger langt under EU-gennemsnittet, især for kvinder
  • lige adgang til sundhedspleje, forebyggende pleje og sociale ydelser - lavere børnedødelighed er en prioritet
  • lige adgang til boliger, herunder sociale boliger - f.eks. ved at romasamfund får adgang til vand- og elforsyning.

På grundlag af disse retningslinjer skal EU-landene udarbejde deres egne strategier for romaer inden årets udgang.

Planen byder også på metoder til mere målrettet brug af EU-midlerne til romaers behov. I dag bruger de fleste lande ikke pengene fra EU til støtte af projekter, der fokuserer på romaerne, godt nok.

Hvis romafolket skal integreres, og samfundet skal have social samhørighed, er det afgørende, at roma har samme rettigheder og muligheder som alle andre. Der er også samfundsøkonomiske fordele ved planen. Når romaer får de nødvendige kvalifikationer til at finde arbejde, kan de bidrag til produktiviteten - det betyder færre mennesker på overførselsindkomst og større skatteindtægter.

Kommissionen vil holde øje med, hvordan det går med landenes strategier for integration af romaer, især gennem EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder English , og aflægge rapport til Parlamentet og Rådet hvert år.

Mere om EU og romaer

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links