Cesta

Jak zlepšit integraci Romů do společnosti - 07/04/2011

Pět romských dětí stojí na trávníku © EU

Plány na zlepšení přístupu romského obyvatelstva ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení

"Romové" je společný termín pro různé skupiny lidí, kteří se sami mohou označovat jako Romové, Cikáni, Manušové, Aškaliové či Sintové. V Evropě jich žije přibližně 11 milionů, a jsou tak největší etnickou menšinou, která je zastoupena téměř ve všech zemích Unie.

Romové se v Evropě potýkají s mnohem většími obtížemi než zbytek populace. Řadě z nich se nedostává potřebného vzdělání, aby si mohli najít práci. Často také žijí v nuzných podmínkách a mají nižší průměrnou délku života.

Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů DeutschEnglishfrançais stanovuje unijní cíle, které by měly zlepšit kvalitu života těchto obyvatel a překonat socioekonomické rozdíly, které je oddělují od zbytku společnosti. Cíle jsou tyto:

  • zajistit, aby všechny romské děti dokončily povinnou školní docházku - průzkum v šesti zemích Unie ukázal, že v současné době se to podaří pouze 42 % z nich
  • umožnit neomezený přístup k odbornému vzdělávání, na trh práce a k samostatnému podnikání - míra nezaměstnanosti, zejména u žen, je hluboko pod průměrem EU
  • zajistit rovnocenný přístup ke zdravotní, preventivní a sociální péči - prioritou je zejména snížit dětskou úmrtnost
  • umožnit nediskriminační přístup k bydlení, včetně sociální bytové výstavby - například zajistit připojení romských komunit k veřejnému vodovodu a dodávce elektřiny

S použitím těchto pokynů budou muset členské země do konce roku vypracovat svou vlastní vnitrostátní strategii integrace Romů.

Plán také navrhuje způsoby, jak zlepšit využívání dostupných finančních prostředků EU tak, aby lépe odpovídalo potřebám Romů. Většina členských států dnes tyto prostředky na projekty zaměřené na integraci Romů nevyužívá správným způsobem.

Zajištění stejných práv a příležitostí pro romské obyvatelstvo je důležité pro jejich integraci a pro soudržnost společnosti. Má to také hospodářský přínos. Pokud budou mít Romové ty správné dovednosti, aby si našli práci, nebudou muset pobírat státní podporu a budou moci přispívat k výkonnosti ekonomiky a ke zvýšení výnosu daně z příjmu.

Evropská komise bude pokrok vnitrostátních strategií integrace Romů monitorovat, zejména prostřednictvím Agentury EU pro základní práva English , a každý rok bude o tom podávat zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Další informace o Romech v Evropské unii

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy