Navigačný riadok

Konzulárna pomoc pre všetkých občanov EÚ - 23/03/2011

Vlajky 27 členských štátov EÚ na vlajkových tyčiach © EU

Nové opatrenia EÚ na podporu práva občanov EÚ na konzulárnu ochranu - ak členský štát EÚ nemá v tretej krajine zastúpenie v blízkej vzdialenosti, môžu sa jeho občania obrátiť na veľvyslanectvo alebo konzulát iného štátu EÚ.

Ak máte počas pobytu v zahraničí problémy, prvou inštitúciou, na ktorú sa najčastejšie obrátite o pomoc, je vaše veľvyslanectvo alebo konzulát. Čo ale v prípade, ak vaša krajina nemá v danom štáte diplomatické zastúpenie?

V týchto prípadoch môžu občania EÚ získať potrebnú pomoc od veľvyslanectva alebo konzulátu iného členského štátu EÚ.

Ide o právo vyplývajúce z občianstva EÚ - členské štáty sú povinné poskytnúť všetkým občanom EÚ, ktorých krajina nemá v zahraničí zastúpenie, rovnakú pomoc, akú poskytujú vlastným štátnym príslušníkom.

Uvedené právo platí vo všetkých krajinách mimo Európskej únie. Maďarsko napríklad nedávno v Líbyi letecky evakuovalo 27 svojich občanov spolu so 60 občanmi Rumunska, Bulharska, Nemecka a Českej republiky.

Nemecko previezlo z japonského mesta Sendai, ktoré 11. marca zasiahlo ničivé zemetrasenie a cunami, nielen svojich občanov, ale aj 18 osôb z iných členských štátov.

Podobné krízové situácie sú síce zriedkavé, avšak právo na konzulárnu pomoc v zahraničí sa môže týkať aj bežných záležitostí, ako sú napríklad krádež pasu, závažná nehoda alebo ochorenie.

Zvyšovanie povedomia

Keďže mnohí občania EÚ a pracovníci konzulárnych úradov si ešte nie sú vedomí tohto práva, Komisia sa rozhodla poskytnúť viac informácií a uľahčiť Európanom v zahraničí prístup k potrebnej pomoci.

Bola vytvorená osobitná webová lokalita, na ktorej môžete nájsť informácie o dostupnej pomoci a kontaktné údaje veľvyslanectiev a konzulátov v krajinách mimo EÚ. Takisto sú tu k dispozícii oficiálne turistické informácie o jednotlivých krajinách, ktoré poskytli členské štáty EÚ.

V priebehu budúceho roka chce Komisia navrhnúť nové opatrenia, ktoré majú konsolidovať práva Európanov na konzulárnu pomoc.

Cieľom týchto zmien je aj zlepšenie bežnej pomoci, ktorú veľvyslanectvá a konzuláty môžu poskytnúť občanom nezastúpených členských štátov EÚ. Občania budú mať počas krízovej situácie ľahší prístup k finančnej pomoci a krajiny, ktorých občania takúto pomoc dostali, ju budú môcť ľahšie nahradiť štátom, ktoré ju poskytli.

Občania EÚ uskutočnia ročne viac ako 90 miliónov ciest do krajín mimo EÚ. Okolo 30 miliónov ich trvalo žije v tretích krajinách. Iba v USA, Číne a Rusku má svoje diplomatické zastúpenie všetkých 27 členských štátov EÚ. Všade inde sú občania, ktorých krajiny nemajú zastúpenie v danom treťom štáte, nútení obrátiť sa na zastúpenia iných členských štátov.

Viac o občianstve EÚ English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy