Ścieżka nawigacji

Pomoc konsularna dla obywateli UE - 23/03/2011

Flagi 27 państw członkowskich UE © UE

Nowe działania promujące prawo obywateli UE do pomocy konsularnej w przypadku, gdy przebywają lub mieszkają poza UE, gdzie nie ma placówki dyplomatycznej ich kraju

Gdy w trakcie pobytu za granicą pojawią się kłopoty, zazwyczaj pierwsze kroki kierujemy do konsulatu lub ambasady swojego kraju. Ale co zrobić, gdy nasz kraj nie ma tam placówki dyplomatycznej?

W takim przypadku obywatele UE mogą uzyskać pomoc w konsulacie lub ambasadzie dowolnego innego kraju UE.

To jedno z praw, jakie wynika z obywatelstwa UE - państwa UE muszą udzielać obywatelom krajów, które nie mają swojej placówki za granicą, takiej samej pomocy, jakiej udzielają swoim obywatelom.

Prawo to obowiązuje we wszystkich krajach poza UE. I tak na przykład po niedawnych wydarzeniach w Libii Węgry ewakuowały drogą lotniczą 27 swoich obywateli wraz z 60 obywatelami Rumuni, Bułgarii, Niemiec i Czech.

W Japonii Niemcy wynajęły autobus do wywiezienia z Sendai swoich obywateli i 18 obywateli innych krajów UE po tym, jak 11 marca miasto zostało zniszczone w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami.

Tego rodzaju sytuacje są rzadkie, ale prawo do skorzystania z opieki konsularnej za granicą przysługuje również w razie bardziej powszechnych problemów, takich jak kradzież paszportu, poważny wypadek czy choroba.

Informowanie o prawach

Tymczasem wielu obywateli UE i pracowników placówek konsularnych nadal nic nie wie o tym, że prawa takie przysługują. Dlatego też Komisja podejmuje obecnie kroki, które mają pozwolić lepiej informować Europejczyków o ich prawach i ułatwić im uzyskanie pomocy za granicą w razie takiej potrzeby.

W tym celu uruchomiona została specjalna strona internetowa, która zawiera informacje na temat pomocy, o jaką można się zwrócić, oraz dane kontaktowe konsulatów i ambasad w krajach poza UE. Można też na niej znaleźć oficjalne porady dla podróżnych w tych krajach przekazywane przez organy krajowe państw UE.

W przyszłym roku Komisja zaproponuje nowe środki, które pozwolą wzmocnić prawa Europejczyków do zwracania się o tego rodzaju pomoc i do jej uzyskania.

Zmiany pomogą również usprawnić udzielaną na co dzień pomoc, jaką konsulaty i ambasady mogą zapewnić obywatelom krajów, które nie posiadają w danym miejscu swojej placówki. Ma to zapewnić łatwiejsze uzyskiwanie pomocy finansowej w nagłym wypadku oraz zwracanie kwoty takiej pomocy krajowi, który udzielił wsparcia, przez kraj ojczysty obywatela UE.

Każdego roku obywatele UE wyjeżdżają poza granice UE ponad 90 mln razy. Około 30 milionów obywateli UE mieszka na stałe poza granicami UE. Tymczasem wszystkie 27 krajów UE posiada swoje placówki dyplomatyczne tylko w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Rosji. Wszędzie indziej obywatele krajów UE bez lokalnej placówki muszą zwracać się o pomoc do placówek innych krajów UE.

Więcej na temat obywatelstwa UE English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki