Navigatsioonitee

Konsulaarabi kõigile ELi kodanikele - 23/03/2011

ELi 27 liikmesriigi lipud © EU

Uute meetmetega edendatakse ELi kodanike õigust konsulaarkaitsele reisides või elades väljaspool ELi, kus oma liikmesriigil puudub kohapeal esindus.

Kui satute välismaal hätta, on tavaliselt esimeseks kohaks, kuhu te pöördute, teie liikmesriigi konsulaat või saatkond. Kuid mis saab siis, kui teie liikmesriigil ei ole asjaomases riigis diplomaatilist esindust?

Sellisel juhul saavad ELi kodanikud abi mõne teise ELi liikmesriigi konsulaadist või saatkonnast.

See on ELi kodanike õigus: liikmesriigid peavad andma kodanikele, kelle liikmesriigil puudub asjaomases riigis esindus, oma kodanikega samaväärset abi.

See kehtib kõikides riikides, mis ei kuulu ELi. Näiteks evakueeris Ungari hiljuti Liibüast lennukiga 27 oma kodanikku, võttes kaasa ka umbes 60 Rumeenia, Bulgaaria, Saksamaa ja Tšehhi Vabariigi kodanikku.

Saksamaa evakueeris bussiga sakslasi ja veel 18 ELi kodanikku 11. märtsil maavärinas ja hiidlaines kannatada saanud Sendai linnast Jaapanis.

Sedalaadi eriolukorrad esinevad harva, kuid õigus konsulaarabile välismaal hõlmab ka tavapärasemaid probleeme, nagu varastatud pass, raske õnnetus ja haigus.

Teadlikkuse suurendamine

Paljud ELi kodanikud ja konsulaarametnikud ei ole asjaomastest õigustest veel teadlikud ning Euroopa Komisjon võtab meetmeid paremaks teavitamiseks ning eurooplastele välismaal olles vajadusel abi saamise lihtsustamiseks.

Avatud on veebisait, mis hõlmab teavet, mis liiki abi te võite saada, ning kus esitatakse ka ELi mittekuuluvates riikides asuvate konsulaatide/saatkondade kontaktandmed. Saidil vahendatakse ka ELi liikmesriikide valitsusasutuste ametlikke reisisoovitusi kolmandatesse riikidesse.

Järgmise aasta jooksul teeb komisjon seoses uute meetmetega ettepaneku tugevdada eurooplaste õigusi taotleda ja saada asjaomast abi.

Muudatused aitavad ka parandada konsulaatide ja saatkondade tavapärast tegevust abi osutamiseks asukohariigis esindamata ELi kodanikele. See hõlmab hädaolukorras olles rahalise abi saamise lihtsustamist ning sellise abi tagasimaksmist kodanikku abistanud riigile tema koduriigi poolt.

ELi kodanikud reisivad ELi mittekuuluvatesse riikidesse kokku üle 90 miljoni korra aastas. Umbes 30 miljonit neist elavad alaliselt väljaspool ELi. Ainult USAs, Hiinas ning Venemaal on ELi kõik 27 liikmesriiki diplomaatiliselt esindatud. Igal pool mujal tuleb esindamata ELi kodanikel pöörduda abi saamiseks mõne muu liikmesriigi esindusse.

Täiendavalt ELi kodakondsusest English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad