Sökväg

Tydligare regler för bodelning över gränserna - 21/03/2011

Kvinna och man som vänder ryggen åt varandra © iStock

Vad händer med ditt hus om du skiljer dig och din make är från ett annat land? Nya EU-regler ska minska risken för långa och dyra skilsmässoförhandlingar för internationella par.

Fler och fler européer gifter sig med någon från ett annat land. Andra par kommer från samma land, men bor utomlands och ibland till och med i varsitt land. De internationella paren stod för 13 % av alla giftermål i EU under 2007.

Vid skilsmässa, separation eller dödsfall är det ofta svårt att reda ut vilket lands lagstiftning som ska gälla för att dela upp de gemensamma tillgångarna. Ska man tillämpa lagstiftningen i det land där makarna bor, det land de kommer ifrån eller det land där tillgångarna finns? Och vilken domstol ska man vända sig till? De här komplicerade ärendena beräknas kosta 1,15 miljarder euro varje år.

Kommissionen föreslår nu nya regler för att skapa större klarhet och minska kostnaderna. Man vill också förhindra att en av makarna försöker använda sig av ett visst lands lagstiftning för att vinna fördelar.

Reglerna gäller gifta par DeutschEnglishfrançais och de som lever i registrerade partnerskap DeutschEnglishfrançais . Sådana partnerskap finns i tretton EU-länder. Av de partnerskap som registrerades i EU 2007 ingicks 41 000 av internationella par.

Makar som skiljer sig kommer snart att kunna välja villket lands lagstiftning som ska gälla för uppdelningen av deras gemensamma tillgångar och vilken domstol som ska få behandla ärendet. Om de inte kan komma överens fastställs lagstiftningen och domstolen utifrån en lista med kriterier för att avgöra vilket land makarna har närmast anknytning till. För registrerade partnerskap gäller lagen i det land där partnerskapet ingicks. Däremot kan paret självt välja domstol. Även här finns det en lista med kriterier om parterna inte kommer överens.

Redan förra året antog EU nya regler som innebär att internationella par kan välja vilken lagstiftning som ska gälla vid deras skilsmässa. Fjorton EU-länder tillämpar reglerna, som dock inte omfattar förmögenhetsfrågor.  

Läs mer om familjerätt i EU DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar