Navigačný riadok

Deľba majetku medzinárodných párov - koniec problémov - 21/03/2011

Muž a žena otočení k sebe chrbtom © iStock

Nové predpisy EÚ o majetkových právach medzinárodných párov posilnia právnu istotu a znížia náklady a dĺžku konaní o deľbe majetku.

Čoraz viac Európanov uzatvára manželstvo alebo registrované partnerstvo s občanom iného členského štátu EÚ. Ale aj v prípade, že partneri alebo manželia majú rovnakú štátnu príslušnosť, často žijú v zahraničí - niekedy v dvoch rôznych krajinách. V roku 2007 predstavovali takéto medzinárodné páry 13 % manželstiev uzavretých v EÚ.

V prípade rozvodu, rozluky alebo úmrtia sa môže súdne konanie o rozdelení majetku nachádzajúceho sa vo viacerých krajinách zmeniť na nočnú moru. Právne predpisy ktorej krajiny sa budú v tomto prípade uplatňovať? Predpisy krajiny, v ktorom pár žil? Alebo predpisy krajiny, ktorej sú manželia občanmi? Alebo neplatí ani jedna z predchádzajúcich možností a musia sa uplatniť predpisy krajiny, v ktorej sa nachádza ich majetok? A ktorý súd bude rozhodovať? Tieto komplexné právne prípady stoja ročne 1,15 miliardy EUR.

Komisia navrhla nové pravidlá, ktoré objasnia výber rozhodného práva, znížia náklady a zamedzia tomu, aby jeden z partnerov alebo manželov zámerne využil právne predpisy jednej krajiny na úkor toho druhého.

Nové predpisy sa týkajú manželských párov DeutschEnglishfrançais a registrovaných partnerstiev DeutschEnglishfrançais v trinástich členských štátoch. V roku 2007 bolo v Európskej únii zaregistrovaných 41 000 partnerstiev, ktoré uzavreli medzinárodné páry.

Páry, ktoré sa rozvádzajú, si budú čoskoro môcť vybrať, podľa právnych predpisov ktorej krajiny sa bude deliť ich majetok a ktorý súd v ich konaní rozhodne. V prípade, že sa pár nedokáže dohodnúť, rozhodné právo a príslušný súd sa stanovia podľa nových kritérií. Na ich základe sa určí štát, s ktorým majú manželia alebo partneri najtesnejšie väzby. V prípade registrovaného partnerstva sa pri deľbe majetku uplatnia právne predpisy štátu, v ktorom bolo partnerstvo uzavreté. Voľba súdu ostáva na partneroch. Aj v tomto prípade platí, že ak sa partneri nedokážu dohodnúť, príslušný súd sa určí na základe kritérií.

Už minulý rok EÚ prijala právne predpisy, ktoré medzinárodným párom umožňujú výber rozhodného práva v prípade ich rozvodu. Tieto predpisy, ktoré platia v 14 členských štátov, však neriešia majetkové otázky.  

Viac o rodinnom práve v EÚ DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy