Navigatsioonitee

Lahendus rahvusvaheliste paaride lahutusega seotud probleemidele - 21/03/2011

Mees ja naine seljad vastakuti © iStock

Omandiõigusi käsitlevad uued Euroopa eeskirjad lihtsustavad erinevast rahvusest ning erinevates riikides elavate abielupaaride lahkumineku, lahutuse ning surmaga seotud õiguslikke aspekte.

Üha enam eurooplasi on abielus või registreeritud partnersuhtes teisest rahvusest partneriga. Isegi kui mõlemad partnerid on samast rahvusest, elavad paljud paarid tänapäeval välismaal — mõnikord kahes erinevas riigis. Sellised rahvusvahelised paarid moodustasid 2007. aastal ELi abielupaaridest 13%.

Lahutuse, lahkumineku või partneri surma korral võib erinevates riikides asuva vara jagamine osutuda õiguslikuks õudusunenäoks. Milliseid seadusi kohaldatakse? Elukohajärgse või päritoluriigi seadusi? Või vara asukoha järgse riigi seadusi? Millised kohtud tegelevad milliste juhtumitega? Keerulistele menetlustele kulub 1,15 miljardit eurot igal aastal.

Komisjoni uued kavandatavad eeskirjad toovad olukorda selgust, vähendavad kulusid ning hoiavad ära juhtumid, mille puhul üks partneritest võib kasutada ära ühe riigi seadusi, asetades teise partneri ebasoodsasse olukorda.

Eeskirjad hõlmavad abielupaare ning registreeritud partnerlusi, mida tunnustatakse 13 ELi liikmesriigis. 2007. aastal registreeriti ELis peaaegu 41 000 rahvusvaheliste paaride partnerlust.

Lahutavad paarid saavad peagi valida, millise riigi seadusi vara jagamise puhul kohaldatakse ning millise riigi kohtud juhtumiga tegelevad. Kui partnerid ei jõua kokkuleppele, tehakse otsus kriteeriumide põhjal, mis määravad kindlaks, millise riigiga on asjaomasel paaril kõige tihedamad seosed. Kui registreeritud partnerlus on juba lõppenud, kohaldatakse selle riigi seadusi, kus partnerlus registreeriti. Paar võib otsustada selle üle, milline kohus nende juhtumiga tegeleb. Ka siinkohal võimaldavad erinevad kriteeriumid langetada otsuse juhul, kui partnerid ei jõua kõnealuses küsimuses kokkuleppele.

Eelmisel aastal võttis EL vastu õigusaktid, mis võimaldavad rahvusvahelistel paaridel valida, millise riigi seadusi tuleks nende lahutusmenetluse (need ei hõlma varaga seotud küsimusi) puhul kohaldada. Neliteist ELi liikmesriiki kiitsid kõnealuse õigusakti heaks.  

Lugege täiendavalt ELi perekonnaõiguse kohta DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad