Cesta

Rozuzlení spletitého problému mezinárodních rozvodů - 21/03/2011

Muž a žena se k sobě obracejí zády © iStock

Nové evropské předpisy o vlastnickém právu mezinárodních párů posílí právní jistotu a sníží finanční náročnost a délku rozvodových řízení.

Páry, v nichž každý z partnerů pochází z jiné země, a má tudíž jinou státní příslušnost, nejsou dnes v Evropě již nic neobvyklého. Stejně jako páry, kde jsou sice oba partneři ze stejného státu, ale žijí oba v zahraničí. Někdy dokonce každý žije v jiné zemi. Tyto mezinárodní páry představují 13 % z celkového počtu manželství uzavřených v EU v roce 2007.

Vypořádání společného majetku při rozvodu, rozluce nebo úmrtí jednoho z partnerů je pak pro právníky skutečným oříškem, zvláště když se tento majetek nachází v různých zemích. Podle jakého právního řádu se bude tento případ řešit? Státu, ve kterém pár trvale žije? Státu, ze kterého pochází? Nebo státu, v němž se nachází majetek? Na jaký soud se obrátit? Náklady těchto soudních řízení se každoročně odhadují na 1,15 miliar eur.

Nová pravidla, která Komise navrhuje, tyto případy nejen ujasní a sníží náklady na řízení, ale také zabrání tomu, aby jeden z partnerů využíval zákonů jedné země v neprospěch toho druhého.

Nové předpisy se vztahují na manželské páry DeutschEnglishfrançais i na registrovaná partnerství DeutschEnglishfrançais . Ta existují ve třinácti členských státech, kde např. v roce 2007 uzavřelo registrované partnerství více než 41 000 mezinárodních párů.

V případě rozvodu bude brzy možné zvolit si zemi, podle jejíž zákonů bude provedeno rozdělení společného majetku, a také soud, který bude řízení rozhodovat. Pokud se manželé nedohodnou, budou jim země i soud přiděleny na základě kritérií, jež určí, ke které zemi mají nejtěsnější vazby. V případě zrušení registrovaného partnerství se uplatní zákony státu, v němž bylo partnerství uzavřeno, a partneři budou mít možnost zvolit si soud. I zde platí, že pokud nedojde ke shodě ohledně výběru soudu, bude přidělen na základě kritérií.

Již v loňském roce EU přijala právní předpis, který mezinárodním párům umožňuje zvolit si zemi, podle jejíž zákonů proběhne rozvodové řízení. S tímto textem souhlasilo čtrnáct členských států. Neřeší se v něm však majetkové otázky.  

Více informací o rodinném právu v EU DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy