Sökväg

Barnens rättigheter i fokus - 17/02/2011

Barn med EU-flagga i skogen © EU

Barns bästa ska alltid komma i första hand. Det är innebörden i ett nytt EU-initiativ som bl.a. ska skydda barn mot nätmobbning och barnsexturism.

Kommissionen föreslår 11 åtgärder - i huvudsak lagförslag och stöd till EU-ländernas myndigheter: • Lagar som bättre skyddar barnen under rättsprocesser, t.ex. vårdnadstvister.
 • Lagar som skyddar barn som misstänks eller anklagas för brott.
 • Nya lagar som ser till att vårdnadsbeslut efter en skilsmässa eller separation erkänns och genomförs i alla EU-länder.
 • Åtgärder för att främja Europarådets riktlinjer för barnvänligt rättsväsende English och ta hänsyn till dem i ny civil- och straffrättslagstiftning.
 • Stöd till utbildning av domare och andra yrkesgrupper för att hjälpa barn i domstolen.
 • Bättre utbildning för myndigheter som ansvarar för ensamkommande barn som t.ex. söker asyl i EU.
 • Särskilda insatser för barn i EU:s kommande handlingsplan för romernas integrering i samhället
 • Stöd till att snabbt införa EU:s 116 000-linje för saknade barn. Gemensamma larmmekanismer för barn som förts bort eller riskerar att föras bort ska också uppmuntras.
 • Åtgärder mot nätmobbning, gromning, skadligt innehåll på nätet och andra risker genom EU:s program för säkrare Internet English .
 • Stöd till kampen mot våld mot barn och barnsexturism och till skydd för offer i väpnade konflikter genom EU:s program för utveckling och humanitärt bistånd.
 • EU-webbplats om barns rättigheter.

Åtgärderna beskrivs mer i detalj i kommissionens policydokument om barns rättigheter DeutschEnglishfrançais .

EU ska också ta hänsyn till barnens bästa i alla sina lagar och andra initiativ.

Enligt en enkät från 2009 English kände 78 procent av barnen inte ens till att de hade några rättigheter, och 80 procent visste inte vem de skulle kontakta om de behövde hjälp.

Resultaten bekräftas av en undersökning bland tonåringar (2010) Englishfrançais som studerade olika grupper, bland annat romer, sinti, resande och andra med särskilda behov.

Barnens rättigheter är inskrivna i EU-rätten, särskilt stadgan för de grundläggande rättigheterna, som EU och medlemsländerna är skyldiga att följa. Alla 27 EU-länder har också ratificerat FN:s barnkonvention.

Läs mer om barnens rättigheter English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar