Navigācijas ceļš

Labāk aizsargās bērnu tiesības - 17/02/2011

Bērns ar ES karogu © ES

ES vēlas labāk aizsargāt bērnu tiesības visā Eiropā un citur pasaulē.

Tā kā bērnu tiesību aizsardzība ir Eiropas Komisijas kompetencē, tā ir ierosinājusi 11 konkrētus pasākumus. Tie pirmām kārtām ir izmaiņas tiesību aktos un palīdzība ES dalībvalstu iestādēm. Galvenās ieceres izklāstītas turpinājumā. • Tiesību akti, kas labāk aizsargā bērnus (jo īpaši — nelabvēlīgos apstākļos augošus bērnus) tiesas procesu laikā.
 • Tiesību akti, kas aizsargā bērnus situācijās, kad viņi ir aizdomās turamie vai apsūdzēti par kāda nozieguma izdarīšanu.
 • Jauni tiesību akti, kas nodrošina to, ka tiesas lēmumi par vecāku atbildību pēc šķiršanās tiek atzīti un izpildīti visās ES dalībvalstīs.
 • Rīcība, lai veicinātu Eiropas Padomes pamatnostādņu par bērniem labvēlīgu tiesu sistēmu English ievērošanu un lai tās turpmāk ņemtu vērā, izstrādājot civiltiesību un krimināltiesību aktus.
 • Tiesnešiem un citiem speciālistiem paredzētas mācības, kā palīdzēt bērniem tiesā.
 • Labākas mācības to iestāžu darbiniekiem, kas atbildīgas par bērniem, kuriem nav pavadoņa (tostarp bērniem, kuri lūdz patvērumu ES).
 • Īpaša uzmanība bērniem topošā ES plānā, kura mērķis ir palīdzēt romiem ciešāk iekļauties sabiedrībā.
 • Atbalsts, kas vajadzīgs, lai ātri ieviestu Eiropas Savienības vienoto tālruņa numuru 116 000, kur var ziņot par pazudušiem bērniem (paredzēts atbalstīt arī pārrobežu brīdināšanu par bērniem, kas nolaupīti vai kā citādi apdraudēti).
 • Ar ES drošāka interneta programmas English palīdzību paredzēts rīkoties, lai apkarotu pārestības un uzmākšanos bērniem internetā, kaitīgu saturu un citas negatīvas parādības, kas viņus var apdraudēt tīmeklī.
 • Atbalsts vardarbības pret bērniem apkarošanai un tāda tūrisma izskaušanai, kura mērķis ir bērnu seksuāla izmantošana. Atbalsts pasākumiem, kuru mērķis ir aizsargāt bruņotu konfliktu upurus (atbilstīgi ES ārējo attiecību un humānās palīdzības programmām).
 • Īpaša ES tīmekļa vietne par bērnu tiesībām.

Šie pasākumi sīkāk aprakstīti Komisijas politikas dokumentā par bērnu tiesībām DeutschEnglishfrançais .

Papildus visam iepriekšminētajam ES arī ievēros bērnu intereses visās savas politikas un likumdošanas jomās.

Apmēram 78% no 2009. gadā aptaujātiem English bērniem teica, ka neesot zinājuši, ka viņiem vispār ir kādas tiesības, un 80 % šo bērnu nezināja, kam vajadzības gadījumā var lūgt palīdzību.

Līdzīgi rezultāti iegūti arī 2010. gadā veiktajā pusaudžu aptaujā, ko rīkoja ES Englishfrançais . Tajā aptaujāja konkrētas mērķgrupas, tostarp romus (čigānus) un bērnus ar īpašām vajadzībām.

Bērnu tiesības ir viens no ES tiesību aktu svarīgiem elementiem, īpaša uzmanība tām pievērsta ES Pamattiesību hartā danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska , kura ir juridiski saistoša kā ES, tā arī visām tās dalībvalstīm. Visas 27 ES dalībvalstis ir arī ratificējušas ANO Konvenciju par bērna tiesībām.

Plašāk par bērnu tiesībām English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites