Navigointipolku

Lapsen oikeudet kunniaan - 17/02/2011

Lapsi seisoo metsässä EU:n lippu kädessään © EU

EU haluaa parantaa lasten suojelua ja oikeuksia Euroopassa ja kaikkialla maailmassa uusin konkreettisin toimin.

EU on sitoutunut edistämään lapsen oikeuksia. Komissio esittää seuraavia toimenpiteitä, joilla nämä sitoumukset voitaisiin täyttää. Kyseessä ovat lähinnä lainsäädännön muutokset ja tuki EU-maiden viranomaisille. • Lasten (jotka ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa) suojaa oikeudenkäyntimenettelyissä ja oikeuskäsittelyissä parannetaan uudella lainsäädännöllä
 • Myös rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen lasten suojaa parannetaan uudella lainsäädännöllä
 • Lainsäädäntömuutoksilla varmistetaan, että avioerotapauksissa lasten vanhempien vastuuta koskevat päätökset tunnustetaan ja pannaan täytäntöön kaikissa EU-maissa
 • Edistetään Euroopan neuvoston lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivojen English soveltamista ja otetaan ne huomioon uudessa siviili- ja rikosoikeuslainsäädännössä
 • Tuetaan tuomarien ja muiden alan ammattilaisten koulutusta, jotta he voivat auttaa oikeudenkäynneissä osallisina olevia lapsia
 • Parannetaan huoltajaa vailla olevista lapsista (mm. turvapaikanhakijat) vastaavien viranomaisten koulutusta
 • Romaniväestön yhteiskuntaan integroitumista koskevassa tulevassa EU-toimintasuunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiin
 • Edistetään EU:n uuden kadonneita lapsia koskevan vihjepuhelimen (numero 116 000) nopeaa käyttöönottoa (sekä siepattuja ja sieppausvaarassa olevia lapsia koskevien kansainvälisten järjestelmien kehittämistä)
 • Torjutaan nettikiusaamista, lasten houkuttelua seksuaalisiin tekoihin netissä, haitallisille sisällöille altistumista ja muita verkkoympäristön riskejä EU:n Safer Internet -ohjelman English avulla
 • Torjutaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja seksiturismia sekä suojellaan aseellisten selkkauksien lapsiuhreja EU:n ulkosuhdeohjelmien ja humanitaarisen avun ohjelmien tuella
 • Perustetaan keskitetty lapsen oikeuksien EU-verkkosivusto.

Näitä toimenpiteitä esitellään tarkemmin komission tuoreessa lapsen oikeuksia koskevassa toimintasuunnitelmassa DeutschEnglishfrançais .

Lsäksi EU aikoo entistä paremmin ottaa lapsen edut huomioon kaikilla politiikanaloilla ja kaikessa lainsäädännössä.

Vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen English mukaan 78 % lapsista ei ollut edes tietoisia siitä, että heillä on oikeuksia, ja 80 % ei tiennyt, mistä voisi pyytää apua.

Vastaavansuuntaisia tuloksia saatiin myös vuonna 2010 tehdyssä teini-ikäisiä koskevassa tutkimuksessa Englishfrançais , jossa keskityttiin erityisesti romani-, sinti- ja kiertolaisväestöihin sekä lapsiin, joilla on erityistarpeita.

Lasten oikeudet vahvistetaan EU:n lainsäädäntöön kuuluvassa EU:n perusoikeuskirjassa, joka sitoo EU:ta ja sen jäsenmaita. Kaikki 27 EU-maata ovat myös ratifioineet YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista.

Lisää lapsen oikeuksista English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä