Navigatsioonitee

Lastele paremad õigused - 17/02/2011

Laps ELi lipuga metsas © EU

EL kavandab laste ning nende õiguste kaitsmist kõikjal Euroopas ja mujal.

Komisjon teeb lapse õiguste kaitsmise eesmärgil ettepaneku 11 meetme kasutusele võtmiseks, mis kujutavad endast peamiselt õiguslikke muutusi ja ELi liikmesriikide asutuste toetamist järgmiselt: • õigusaktid laste (konkreetselt haavatavate rühmade) paremaks kaitseks õiguslike menetluste ja kohtuprotsesside raames
 • õigusaktid, mis kaitsevad lapsi, kes on kahtlusalused või keda süüdistatakse kuriteos
 • uued õigusaktid, millega kindlustatakse lahutuse järgselt vanemlikke kohustusi käsitlevate otsuste tunnustamine ja jõustamine kõigis ELi liikmesriikides
 • meetmed Euroopa Nõukogu lapsesõbralikku õigussüsteemi käsitlevate suuniste English edendamiseks ning nende arvesse võtmiseks õigusaktide koostamisel tulevases tsiviil- ja kriminaalõiguses
 • toetus kohtunike ja muude kutsealade esindajate koolitamiseks, et nad saaksid lastele kohtus abi osutada
 • nende ametiisikute tõhusam koolitamine, kes vastutavad saatjata laste eest, sealhulgas ka ELis varjupaika otsivate laste eest
 • eritähelepanu lastele tulevases ELi kavas romide parema ühiskonnaga integreerumise toetamiseks
 • toetus ELis kadunud laste hädaabiliini 116 kiireks kasutuselevõtmiseks (kutsutakse üles seadma sisse ka piiriüleseid häiresüsteeme röövitud või ohus olevate laste kohta)
 • meetmed võitluseks küberkiusamise, ahistamise, kahjuliku sisuga materjali pakkumise ja muude internetiohtude vastu ELi turvalise interneti English programmi vahendusel
 • toetus võitlusele laste vastu suunatud vägivallaga ja seksiturismiga ning relvakonfliktide ohvrite kaitsmine ELi kolmandatele riikidele suunatud ja humanitaarabi programmide raames
 • ELi ühtne lapse õiguste veebisait

Asjaomased meetmed on täpsustatud komisjoni lapse õigusi käsitlevas poliitikadokumendis DeutschEnglishfrançais .

Lisaks ülaltoodule võtab EL parimal moel arvesse laste huve kõigis oma poliitikavaldkondads ning õigusaktides.

Vastavalt 2009. aasta uuringule English ei teadnud umbes 78% lastest, et neil on õigused ning 80% ei teadnud, kelle poole abi vajamisel pöörduda.

Neid tulemusi kinnitas ka 2010. aasta ELi uurimus teismeliste kohta Englishfrançais , kus küsitleti romisid, reisijaid ja erivajadustega isikuid.

Lapse õigused leiduvad ELi õigusaktides, konkreetselt ELi põhiõiguste hartas danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska , mis on ELile ja selle liikmesriikdele siduv dokument. Kõik 27 liikmesriiki on ratifitseerinud ka ÜRO lapse õiguste konventsiooni.

Täiendavalt lapse õiguste kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad