Sökväg

Passageraruppgifter vapen i kamp mot terrorism - 03/02/2011

Himmel med flygplan och mönster av kondensstrimmor © EU

EU föreslår att internationella flygpassageraruppgifter på vissa villkor ska kunna användas för att bekämpa terrorism och grov brottslighet.

Alla flygbolag samlar in uppgifter om sina passagerare, så kallade PNR-uppgifter. För brottsbekämpande myndigheter är denna information ovärderlig i kampen mot terrorism och annan grov brottslighet.

Ökad säkerhet

Som ett led i arbetet med att öka säkerheten i Europa föreslår EU gemensamma regler English för hantering och skydd av passageraruppgifter för flygningar mellan EU-länderna och länder utanför EU.

De flesta EU-länder samlar redan in passageraruppgifter i brottsbekämpande syfte i någon mån, men bara ett fåtal gör det rutinmässigt. Genom en harmonisering undanröjer man säkerhetsbrister, skyddar personuppgifterna bättre och ser till att både flygbolag och passagerare vet vilka regler som gäller.

Enligt förslaget ska flygbolagen skicka uppgifterna till en särskild brottsbekämpningsenhet i det EU-land som de flyger till eller från. Enheten ska bara kunna använda uppgifterna för att spåra och åtala terrorister och personer som är inblandade i annan grov brottslighet, som narkotikabrott eller människohandel. Myndigheterna ska också kunna använda uppgifterna för att samordna sina utredningar med andra länder.

Skydd av personuppgifter

De passageraruppgifter för internationella flygningar som bolagen har i sina elektroniska bokningssystem gäller bland annat resedatum, flygsträckor, kontaktuppgifter, kontokortsnummer, sittplatser och bagage.

Av de föreslagna reglerna framgår tydligt vilka uppgifter som får överföras och behandlas. Passagerarna ska ha rätt att komma åt, rätta och radera sina uppgifter. De ska också ha rätt till ersättning och rättslig prövning, om en myndighet bryter mot reglerna.

Enligt förslaget ska de brottsbekämpande enheterna bara få behålla uppgifterna under en begränsad tid. Efter en månad måste namnet tas bort och uppgifterna anonymiseras. Efter fem år ska uppgifterna raderas. Enheterna ska övervakas av en oberoende dataskyddsmyndighet.

Nästa steg

Det kommer troligen att ta omkring två år innan de nya reglerna antas av rådet och parlamentet. Först därefter kan de genomföras. När detta är klart, vill man titta på reglerna för flyg mellan EU-länderna.

Mer om säkerhet och rättvisa i EU English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar