Navigačný riadok

Rovnováha medzi bezpečnosťou a súkromím - 03/02/2011

Obloha s lietadlami a ich križujúcimi sa kondenzačnými stopami © EÚ

Návrhy EÚ umožnia, aby boli údaje o cestujúcich v medzinárodnej leteckej doprave pri dodržaní prísnych pravidiel využité na boj proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti.

Osobné údaje, ktoré letecké spoločnosti zhromažďujú o cestujúcich, môžu orgánom presadzovania práva pomôcť v boji proti terorizmu a iným závažným trestným činom.

Zlepšenie bezpečnosti

EÚ v rámci svojej stratégie na zlepšenie bezpečnosti v Európe navrhuje spoločné pravidlá English týkajúce sa zasielania, využívania, uchovávania a ochrany údajov, ktoré cestujúci poskytli leteckým spoločnostiam pri svojich letoch medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami.

Väčšina členských štátov už nejakým spôsobom zhromažďuje a používa údaje o cestujúcich na účely presadzovania práva, ale len niektoré krajiny to robia systematicky. Spoločný prístup by odstránil bezpečnostné medzery, zvýšil ochranu osobných údajov a zaistil informovanosť leteckých spoločností a cestujúcich o platných predpisoch.

Nové pravidlá by od leteckých spoločností vyžadovali, aby informácie o cestujúcich zasielali špeciálnemu útvaru v členskom štáte odletu a/alebo príletu. Tieto útvary by údaje využívali len na sledovanie a stíhanie teroristov a iných páchateľov závažnej trestnej činnosti, ako napríklad pašerákov drog a obchodníkov s ľuďmi. Orgány presadzovania práva by mohli údaje využiť aj pri koordinácii vyšetrovania s inými krajinami.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje o cestujúcich uložené v elektronických rezervačných systémoch leteckých spoločností obsahujú napríklad informácie o prílete a odlete, čísle sedadla, kontaktné údaje, čísla kreditných kariet a informácie o batožinách.

Navrhované pravidlá stanovujú, ktoré údaje je možné zasielať a spracovávať. Cestujúci by mali právo na prístup k týmto údajom, ich opravu a vymazanie. V prípade porušenia uvedených pravidiel by cestujúci mali nárok na kompenzáciu a riešenie sporu súdnou cestou.

Útvary presadzovania práva by mohli údaje uchovávať iba počas obmedzeného obdobia - po uplynutí jedného mesiaca by sa meno cestujúceho vymazalo a záznam by sa stal anonymným. Po piatich rokoch by došlo k vymazaniu všetkých údajov. Za monitorovanie dodržiavania pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov by zodpovedal nezávislý orgán.

Ďalšie kroky

Prijatie nových pravidiel Radou a Parlamentom a ich zavedenie do praxe si pravdepodobne vyžiada 2 roky. Následne sa zváži možnosť prijatia pravidiel, ktoré by sa týkali letov vnútri EÚ.

Viac o otázkach bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy