Cosán nascleanúna

Cothrom na Féinne idir slándáil agus príobháid - 03/02/2011

Spéir le heitleáin agus a gconairí comhdhlúthaithe cliathacha © AE

Tabharfaidh pleananna an AE cead d'úsaid sonraí aerphaisnéirí idirnáisiúnta faoi théarmaí dochta chun an sceimhlitheoireacht agus tromchoireacht a chomhrac.

Is féidir le gníomhaireachtaí um fheidhmiú an dlí faisnéis fhíorluachmhar a fháil ó na sonraí pearsanta a bhailíonn aerlíntí ó phaisnéirí chun an sceimhlitheoireacht agus tromchoireacht a chomhrac.

Slandáil a fheabhsú

Mar chuid dá straitéis chun slándáil a fheabhsú san Eoraip, tá comhrialacha English á moladh ag an AE le sonraí, a bhailítear ó phaisnéirí ar eitiltí idirnáisiúnta chun tíre de chuid an AE agus uaithi, a aistriú, a úsáid, a stóráil agus a chaomhnú.

Tá sonraí paisinéirí á mbailiú agus á n-úsáid cheana ag formhór thíortha san AE d'fheidhmiú an dlí ar shlí éigin, ach ní dhéanann ach dornán acu go rianúil é. Chuirfeadh cur chuige comhaontaithe deireadh le bearnaí slandála, dhéanfaí sonraí pearsanta a chosaint níos fearr, agus d'áiritheofaí go mbeadh aerlíntí agus paisinéirí ar an eolas faoi na rialacha lena mbaineann.

Bheadh iallach ar aerlínte an fhaisnéis a thabhairt d'aonad speisialta um fheidhmiú an dlí sa tír AE a fágadh nó a dtángthas chuici. Ní úsáidfeadh aonaid den sórt sin an fháisnéis ach le haghaidh sceimhlitheoirí a rianú agus a ionchúiseamh, agus dóibh siúd a bhfuil baint acu le tromchoireanna eile, ar nós smuigléirí drugaí agus gáinneáilithe daoine. D'fhéadfadh oifigigh um fheidhmiú an dlí na sonraí a úsáid nuair a bheadh imscrúdú ar bun acu le tíortha eile.

Agus faisnéis phearsanta á cosaint

Coimeádtar faisnéis sna taifid ar ainmneacha paisinéirí i gcórais áirithinte leictreonacha na n-aerlíntí, ar nós dátaí taistil, cúrsa taistil, sonraí teagmhála, uimhreacha cartaí creidmheasa, uimhreacha suíochán agus faisnéis faoi bhagáiste.

Leagann na rialacha nua amach na sonraí ab fhéidir a aistriú agus a phróiseáil. Bheadh cearta rochtana, ceartúcháin agus scriosta ag paisinéirí ar a gcuid sonraí. Bheadh ceart cúitimh acu freisin agus ceart chun caingean dlí a thógáil dá sárófaí na rialacha.

Ní bheadh cead ag aonaid um fheidhmiú an dlí an fhaisnéis a choimeád ach go ceann tréimhse teoranta - bhainfí ainm an duine tar éis míosa lena choimeád faoi rún. Le himeacht cúig bliana, scriosfaí an fhaisnéis. Dhéanfadh údaras neamhspléach um chosaint sonraí monatóireacht ar an gcomhlíonadh.

Na chéad chéimeanna eile

Meastar go dtógfaidh sé thart ar dhá bhliain don Chomairle agus don Pharlaimint teacht ar chomhaontú ar na rialacha nua agus iad a chur i bhfeidhm. Nuair a tharlóidh an méid sin, déanfar rialacha a ghabhann le heitiltí laistigh den AE a mheas.

Breis faoi shlándáil agus faoi cheartas an AE English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links